Družina 15/16

Vánoční dílna 15-16

Jako tečku za kalendářním rokem jsme s dětmi vyráběli vánoční svícny. Práce byla náročná, ale výsledný efekt byl uspokojivý. Děti si odnášely domů své výrobky, které ozdobily vánoční stůl.

Foto zdeVánoční dílna 15-16

Výtvarná dílna 15-16

Dne 21. 11. 2015 se ve školní družině uskutečnilo výtvarné odpoledne. Děti měly možnost si vybrat hodiny z několika tvarů a poté je s lektorkou I. Filipovou namalovat. Po náročném pracovním odpoledni nám v družině tikalo spoustu krásných, barevných kočiček, soviček, dinosaurů, motýlků, mořských koníků, želviček a rybiček. Děti i rodiče byli z hotových výrobků nadšeni.

Foto zdeVýtvarná dílna 15-16

Podzimní dílny 15-16

Jako tradičně na podzimní prázdniny jsme měli s dětmi tvořivé dílny ve školní družině. První den se děti rozdělily do skupinek, malovaly víly a otiskovaly listy. Vytvořily si krásné koláže, které zdobí chodby naší školy.

Druhý den děti přišly natěšené na výrobu větrníků. Z počátečních obav z nezdarů, ale brzy sešlo a práce šla dětem od ruky. Krásné barevné větrníky si děti s radostí odnesly vyzkoušet domů.

Foto zdePodzimní dílny 15-16

ZOO Hodonín 15-16

Dne 29.9.2015 žáci ŠD navštívili ZOO Hodonín. Po obědě jsme vyrazili dvěma autobusy do Hodonína. Zde jsme po skupinách prošli celou ZOO a
pozorovali zvířata při krmení ,dovádění a odpočinku. Poté si děti zakoupili občerstvení a pamětní mince. Jako tečka výletu byla sladká odměna a spokojené děti odjížděly domů 

Foto zdeZOO Hodonín 15-16

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského