Vánoční dílna 15-16

Jako tečku za kalendářním rokem jsme s dětmi vyráběli vánoční svícny. Práce byla náročná, ale výsledný efekt byl uspokojivý. Děti si odnášely domů své výrobky, které ozdobily vánoční stůl.

Foto zde

Vánoční jarmark sv. Lucie 15-16

Jako každý rok si děti ze školní družiny nacvičily vánoční pásmo koled, básniček o zimě a taneční vystoupení. Vystoupení proběhlo 11.12.2016 v podvečerních hodinách na Rovnici. I přes mrazivé počasí byli všichni dobře vánočně naladěni.

Foto zde

Výtvarná dílna 15-16

Dne 21. 11. 2015 se ve školní družině uskutečnilo výtvarné odpoledne. Děti měly možnost si vybrat hodiny z několika tvarů a poté je s lektorkou I. Filipovou namalovat. Po náročném pracovním odpoledni nám v družině tikalo spoustu krásných, barevných kočiček, soviček, dinosaurů, motýlků, mořských koníků, želviček a rybiček. Děti i rodiče byli z hotových výrobků nadšeni.

Foto zde

Podzimní dílny 15-16

Jako tradičně na podzimní prázdniny jsme měli s dětmi tvořivé dílny ve školní družině. První den se děti rozdělily do skupinek, malovaly víly a otiskovaly listy. Vytvořily si krásné koláže, které zdobí chodby naší školy.

Druhý den děti přišly natěšené na výrobu větrníků. Z počátečních obav z nezdarů, ale brzy sešlo a práce šla dětem od ruky. Krásné barevné větrníky si děti s radostí odnesly vyzkoušet domů.

Foto zde

ZOO Hodonín 15-16

Dne 29.9.2015 žáci ŠD navštívili ZOO Hodonín. Po obědě jsme vyrazili dvěma autobusy do Hodonína. Zde jsme po skupinách prošli celou ZOO a
pozorovali zvířata při krmení ,dovádění a odpočinku. Poté si děti zakoupili občerstvení a pamětní mince. Jako tečka výletu byla sladká odměna a spokojené děti odjížděly domů 

Foto zde