Turnaj ve vybíjené 13-14

Dne 18. 6. se ve školní družině uskutečnil turnaj ve vybíjené. Rozdali si to mezi sebou smíšené družstvo kluků, od 1.třídy do 4.třídy, kteří hráli vybíjenou na kapitány. A dívky, které si zahrály vybíjenou „Všichni proti všem". Vítězové byli odměněni sladkostmi, ale i poražení si odnesli malou odměnu.

Foto zde

Výlet Baťův kanál 13-14

Dne 23.5.2014 všechna oddělení ŠD odpoledne podnikla výlet na Baťův kanál. Po příjezdu do Vnorov se žáci rozdělili na dvě skupiny. Tu první odvezl lodí loupežník Sarkafarka do Pohádkového lesa, tu druhou zatím Karkulka na břehu učila zpívat různé písně.

V Pohádkovém lese děti plnily různé úkoly, dozvěděly se o vzniku a využití Baťového kanálu. Odměnou bylo razítko a sladkost, kterou jim rozdal místní vodník. Děti si prohlédly také místní zvěřinec – ovce, slepice, kozy, slepice liliputky.

Na závěr se děti občerstvily u stánku se zmrzlinou, koupily malý suvenýr a lodí spokojeně odpluly k autobusu, který je odvezl domů.

Foto 1. a 2. odd.

Foto 3. a 4. odd.

Den s Policií ČR v družině 13-14

Dne 12. 5. 2014 navštívili ŠD složky policie ČR. OPA Břeclav (Oddělení pobytových agend), ODDSČ (Oddělení dokumentace, dokladů a specializovaných činností), ICP Brno Tuřany (Inspektorát cizinecké policie – letištní psovodi se psy), DO podivín (Dálniční oddělení). Děti měly možnost shlédnout 4 policejní auta (Schengenbus, civilní vozidlo, dálniční vozidlo a policejní vozidlo), vyzkoušet si policejní pouta, neprůstřelnou vestu, mluvení do policejní vysílačky. Velmi poutavá byla ukázka psů v akci, při vyhledávaní výbušniny. Děti prožily zajímave a zárověn naučné odpoledne.

Foto zde

Pálení čarodějnic v družině 13-14

Další novinkou v tomto roce bylo Pálení čarodějnic ve školní družině, které se uskutečnilo 30. 4. 2014 . Hravé odpoledne bylo zahájeno promenádou čarodějnic a čarodějů, poté následoval tanec s koštětem během kterého děti dostaly „letecký průkaz". Následovaly zábavné hry, za každý splněný úkol dostaly sladkou odměnu. Odpoledne bylo ukončeno táborákem, opékáním špekáčku a symbolickým spálením čarodějnice.

Foto zde

Velikonoční dílny 13-14

O velikonočních prázdninách se již tradičně konaly ve školní družině kreativně – tvořivé dílny.

Ve čtvrtek 17.4. pod vedením vychovatelky J. Snopkové děti vyráběly zápichy do květináčů s velikonočním motivem, seznámily se také s tradicemi, které se vážou k svátkům jara.

V pátek 18.4. pod vedením vychovatelky P. Dolečkové děti malovaly barvami na sklo obrázky s motivem jara. V průběhu dne si hrály ve školní družině i na dvorku. No konci dostaly sladkou odměnu a spokojené odcházely domů.

Foto zde

Karneval 13-14

Dne 7. 3. 2014 proběhlo ve školní družině zábavné karnevalové odpoledne. Tělocvična se rázem naplnila dětmi v nápaditých a originálních maskách. Všichni se aktivně zapojili do různých soutěží a tance. Na závěr dostaly děti malou sladkou odměnu.

Foto zde

Kino Velká oříšková loupež 13-14

Pro velký zájem jsem s dětmi ze ŠD dne 28. 2. 2014 navštívili další filmovou premiéru „Velká oříšková loupež". Dětem se pohádka velmi líbila a těší se na další filmové představení.

Foto zde

Kino Croodsovi 13-14

Dne 28. 1. 2014 školní družiny navštívily kino Koruna, kde děti shlédly pohádku Croodsovi. Všem se to moc líbilo a určitě využijeme nabídky dalšího filmového přestavení.

Foto zde

Halloween party

V pátek 1.11.2013 proběhla Halloween party ve školních družinách. Akce se zúčastnily čarodějnice, kostlivci, skřítci a jiné pohádkové bytosti. Zábavné odpoledne zahájila promenáda masek a poté následoval tanec a soutěže o ceny. Strašidelné dpoledne se dětem líbilo, všechny masky byly odměněny sladkostmi a děti odcházely domů spokojeny.

Foto zde

Podzimní dílničky 13-14

Během podzimních prázdnin byla školní družina v provozu. Pro děti byly připraveny tvořivé dílny: V úterý 29.10. Dílnička – Červík v jablíčku – vychovatelka p. Dolečková. Děti vyráběly hrušku s červíkem z barevného papíru, obkreslovaly, stříhaly a lepily. Hotové výrobky byly společně vyhodnoceny a děti spokojeny odcházely domů s malou odměnou. Ve středu 30.10. Dílnička – Lesní skřítek, víla – vychovatelka p. Snopková Děti pod vedením p.vychovatelky pracovaly s přírodním materiálem (obtisky listů), míchaly barvy a dle fantazie malovaly skřítka, nebo vílu. Výsledná práce – koláž byla pak společně vyhodnocena.

Foto zde

Družina na zámku 13-14

Dne 25. a 26. 9. 2013 jela všechna oddělení školní družiny na výlet na zámek do Lednice. Děti si prohlédly pokojíčky princů a princezen. Zajímavé průvodní slovo o učení, hraní a zábavách malých princů a princezen děti opravdu zaujalo. Líbily se j im hračky, meče, brnění a až 200 let stará vosková panenka. Jako překvapení je čekalo strašidelné sklepení s místními strašidly. Se zájmem si prohlídly výstavu loutek z celého světa. Protože jim přálo počasí, prošli se zámeckým parkem a navštívili i cukrárnu, kde si děti nakoupily sladkosti a zmrzlinu. Poděkování patří především paní kastelánce, která dětem návštěvu umožnila.

foto zde