Druživa 12-13

Bramborování 12-13

Dne 18.9. se uskutečnilo na školním dvoře zábavně – tvořivé odpoledne „bramborování". Do akce se zapojily děti ze školní družiny v doprovodu rodičů. Z brambor se vyráběla razítka a děti dozdobovaly brambory dle fantazie přírodninami. Tato trašidýlka byla vystavena v prostorách školy. Na závěr si každý mohl opéct nad ohništěm špekáček nebo brambory.

Odpoledne se vydařilo a všichni odcházeli spokojeně domů.

Foto zdeBramborování 12-13

Podzimní dílničky 12-13

O podzimních prázdninách byl provoz školní družiny zachován, pro děti byly připraveny tvořivé – kreativní dilny.

Čtvrtek 25.10.2012 – Dílnička č. 1: Housenka (vychovatelka – P. Dolečková)

Děti pracovaly s přírodním materiálem, navlékaly listy na drátek. Tak vznikla housenka, které ještě dotvořily hlavičku. Práce se všem vydařila a děti odcházely spokojené domů. Výrobky jsou umístěny na chodbě školy.

Pátek 26.10.2012 – Dílnička č. 2: Tajuplný les (vychovatelka: J. Snopková)

Děti se seznámily s programem, učily se míchat barvy, malovaly strom, obtiskovaly listy, kolorovanou technikou nakreslily skřítky a lesní víly. Každý svou práci vystřihl a nalepil na velkou plochu papíru, na kterou se rozetřela temperová barva. Koláž se povedla a zdobí nástěnku školy. Každé dítě dostalo malou odměnu.

Foto zdePodzimní dílničky 12-13

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského