Bramborování 12-13

Dne 18.9. se uskutečnilo na školním dvoře zábavně – tvořivé odpoledne „bramborování". Do akce se zapojily děti ze školní družiny v doprovodu rodičů. Z brambor se vyráběla razítka a děti dozdobovaly brambory dle fantazie přírodninami. Tato trašidýlka byla vystavena v prostorách školy. Na závěr si každý mohl opéct nad ohništěm špekáček nebo brambory.

Odpoledne se vydařilo a všichni odcházeli spokojeně domů.

Foto zde

Podzimní dílničky 12-13

O podzimních prázdninách byl provoz školní družiny zachován, pro děti byly připraveny tvořivé – kreativní dilny.

Čtvrtek 25.10.2012 – Dílnička č. 1: Housenka (vychovatelka – P. Dolečková)

Děti pracovaly s přírodním materiálem, navlékaly listy na drátek. Tak vznikla housenka, které ještě dotvořily hlavičku. Práce se všem vydařila a děti odcházely spokojené domů. Výrobky jsou umístěny na chodbě školy.

Pátek 26.10.2012 – Dílnička č. 2: Tajuplný les (vychovatelka: J. Snopková)

Děti se seznámily s programem, učily se míchat barvy, malovaly strom, obtiskovaly listy, kolorovanou technikou nakreslily skřítky a lesní víly. Každý svou práci vystřihl a nalepil na velkou plochu papíru, na kterou se rozetřela temperová barva. Koláž se povedla a zdobí nástěnku školy. Každé dítě dostalo malou odměnu.

Foto zde