Akce ve šk. roce 2016/2017

Parlamentní strom a burza knih 16-17

30. 5. 2017 si budou žáci a učitelé ZŠ Komenského pamatovat jako den, kdy byl zasazen parlamentní strom.

Slavnostnímu zasazení parlamentního stromu předcházela burza knih, při které se vybralo 994 CZK.

Do burzy dobrovolně přispěli žáci a učitelé naší školy s cílem co nejvyššího finančního zisku. Výtěžek z akce byl využit na koupi stromu-okrasné třešně. Při kopání jámy se zapojili jak parlamenťáci, tak i pan školník Ing. Pražák, kterému za spolupráci patří velké poděkování. Do kořenů stromu byl vložen vzkaz budoucím generacím. 

Foto zdeParlamentní strom a burza knih 16-17

Parlament - oslava Valentýna 16-17

V únoru připravili pro spolužáky oslavu Valentýna. Při této příležitosti uspořádali členové žákovského parlamentu tematický den, kdy se spolužáci navzájem obdarovali valentýnkami. Celá akce byla završena hromadnou fotografií všech žáků a následným předáním červených balónků symbolizujících kamarádství a dobré vztahy.

Foto zde

Parlament - mikuláš 16-17

Na začátku prosince se objevili jako čertové, andělé a Mikuláš.

V pondělí 5. 12. 2016 členové školního parlamentu zajistili naší škole každoroční MIKULÁŠSKOU TRADICI. Nechyběl nikdo ze známé trojice adventního období: Mikuláše, čerta a anděla, ba naopak jsme měli více čertů i andělů. Jako první zamířili na 1. stupeň, kde čerti vystrašili zlobivé děti. Úkolem andělů bylo utěšování hodných dětiček. A Mikuláš se vyptával, jaké hříchy záčci za uplynulý rok stihli vykonat. Holky, kluci, paní učitelky a páni učitelé obdrželi od andílků sladké odměny.

Mikulášská beseda byla milým zpestřením klasické výuky.

Sára Ševčíková 

Foto zdeParlament - mikuláš 16-17

Parlament - slabikářová slavnost 16-17

Na podzim pomáhali prvňáčkům při zvládání SLABIKÁŘOVÉ SLAVNOSTI, která proběhla ve středu 30.11.2016 proběhlo na bílé škole. pŘI slavnostníM předávání Slabikářů prvňáčky doprovázeli žáci z parlamentu.

Parlamenťáci byli převlečeni za pohádkové postavy jako třeba kočky, klauni, mořské panny a různá jiná stvoření. Při svém putování na půdu museli děti přečíst slabiky a slova. Když došli nahoru, za odměnu dostali slabikář. Po té následovalo focení s pohádkovými bytostmi. Podle reakcí prvňáčků si všichni akci náramně užily a za odměnu navíc dostali slabikář.

Foto - slabikářová slavnost

Foto zdeParlament - slabikářová slavnost 16-17

Volby do žákovského parlamentu 16-17

Během září se uskutečnily volby, při kterých si žáci z pátých až devátých tříd zvolili své zástupce. Zvolení zástupci se stali členy žákovského parlamentu.

V průběhu září proběhly volby do žákovského parlamentu. V prvním kole se přihlásili kandidáti. Následovalo druhé kolo volby, kdy si žáci jednotlivých tříd zvolili 2-4 zástupce. Zástupci tříd (parlamenťáci) reprezentují a zastupují třídu v žákovském parlamentu. Parlamenťáci vymýšlí různé akce např. Mikuláš, Velikonoce, Valentýn a snaží se oživit společenský život ve škole... Veškeré akce vymýšlíme pro své spolužáky a snažíme se jim zpestřit školní docházku.

Zástupci roku 2016-2017

9.A Erika Kučerová, Barbora Weidlichová, Nikola Herzová, Daniel Helešic   

8.A Sára Čadová, Sára Ševčíková, Nhat Mai Vu

7.A Vít Kolář, Adéla Gálová, Julie Baránková

6.A Tereza Kašparová, Tereza Kubíková,

5.A Štěpán Horníček, Quang Hai Vu

5.B Jaromír Čada, Natálie Svobodová

Žákovský parlament se schází 2x až 3x do měsíce a jeho úkolem je aktivně se zapojovat do dění ve škole, zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli a vedením školy.

Žákovský parlament připravuje a organizuje aktivity, kterými se snaží probudit větší zájem o dění na naší škole a podílí se na vytváření pozitivního klimatu.

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského