Volby do žákovského parlamentu 16-17

Během září se uskutečnily volby, při kterých si žáci z pátých až devátých tříd zvolili své zástupce. Zvolení zástupci se stali členy žákovského parlamentu.

V průběhu září proběhly volby do žákovského parlamentu. V prvním kole se přihlásili kandidáti. Následovalo druhé kolo volby, kdy si žáci jednotlivých tříd zvolili 2-4 zástupce. Zástupci tříd (parlamenťáci) reprezentují a zastupují třídu v žákovském parlamentu. Parlamenťáci vymýšlí různé akce např. Mikuláš, Velikonoce, Valentýn a snaží se oživit společenský život ve škole... Veškeré akce vymýšlíme pro své spolužáky a snažíme se jim zpestřit školní docházku.

Zástupci roku 2016-2017

9.A Erika Kučerová, Barbora Weidlichová, Nikola Herzová, Daniel Helešic   

8.A Sára Čadová, Sára Ševčíková, Nhat Mai Vu

7.A Vít Kolář, Adéla Gálová, Julie Baránková

6.A Tereza Kašparová, Tereza Kubíková,

5.A Štěpán Horníček, Quang Hai Vu

5.B Jaromír Čada, Natálie Svobodová

Žákovský parlament se schází 2x až 3x do měsíce a jeho úkolem je aktivně se zapojovat do dění ve škole, zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli a vedením školy.

Žákovský parlament připravuje a organizuje aktivity, kterými se snaží probudit větší zájem o dění na naší škole a podílí se na vytváření pozitivního klimatu.

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2021 byl 352 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského