• zspostorna.cz

Den otevřených dveří

Vážení rodiče, 

dovoluji si Vás pozvat na Den otevřených dveří naší školy, který se koná ve středu 27. března od 8.00 do 13.30 hod.

                                                                                                                                                          Mgr. Yveta Polanská

                                                                                                                                                               ředitelka školy

Čtenářská dílna v 5.A 18-19

5 a ctenarska dilna 18 19V pátek 8. března 2019 jsme si v 5. A udělali speciální „dvouhodinovku“ českého jazyka. Jelikož jsem si všiml, že ve třídě je spousta zapálených čtenářů, rozhodl jsem se zrealizovat čtenářskou dílnu, aby naši knihomolové nakazili i ostatní děti.  

Páťáci („Áčáci“) si měli přinést svou oblíbenou knížku, kterou mají doma a baví je. Každý ji položil do zadní části místnosti, kde si mohli žáci všechny přinesené artefakty prohlédnout. Jednotlivec si totiž musel vybrat jinou knihu než svou oblíbenou. Poté si každý žák našel pohodlné a příjemné místo ve třídě a začetl se. Ve druhé hodině jsme ještě chvíli hltali stránky knih. Jakmile jsem zahlásil dokončování četby, utvořili jsme debatní kroužek, v němž žáci jednotlivě povídali o vybrané knížce – proč si ji vybrali, co je zaujalo a bavilo, o čem to asi bude a jestli by v čtení chtěli pokračovat. 

Všechny děti s nadšením vyprávěly o přečteném textu, někteří si dokonce od spolužáků knížky půjčily – doufejme, že se vrátí majitelům! Překvapilo mě, jak někteří „fanoušci nečtení“ dokázali o ději se zápalem povídat. Asi to s tím: „Mě čtení ale nebaví!“ nebude tak horké.

Čtenářské dílny nejsou u nás ve škole žádnou novinkou, na prvním stupni jsou často realizovány, na druhém stupni na ně tolik času, kolik bychom chtěli, nezbývá, ale i tady se snažíme, aby dětem čtení nezevšednělo.

Mgr. Michal Škamrada

Foto

Recitační soutěž 18-19

recitace 18 19Soutěže v humanitních odvětvích nejsou mezi dětmi tolik populární. Avšak vždy se najdou tací, kteří se v nich rádi utkají se svými spolužáky a spolužačkami. V recitační soutěži, kterou na druhém stupni každoročně pořádáme, bylo letos v obou kategoriích dostatek soutěžících, a tak být na stupních vítězů nebylo nic jednoduchého - nestačilo jen odhrkat text a přebrat diplom. 

 První kategorii tvořilo 7 žákyň z 6. a 7. ročníku, a dokonce se i mezi chlapci z 6. A našel jeden odvážlivec. Nervozita pracovala, někteří byli trochu rozhození, ale to k tomu patří, žádný učený z nebe nespadl. Na třetím místě se nakonec umístil jediný zástupce mužského osazenstva Lukáš Dřevo z 6. A s básní Kdo je víc?, po dlouhém rozhodování obsadila druhé místo Izabela Paciorková z 6. A s humorným textem Monika, co chtěla poníka a na první místo díky recitaci básně Jak vznikla řeč vystoupala Tereza Baranovská ze 7. B. Její milý projev, pěkný přednes a lehkost recitace nakonec rozhodla. 

 V kategorii starších žáků spolu soupeřilo 5 žaček z 8. a 9. ročníku. I zde jsme slyšeli recitaci poznamenanou stresem, ale i výborné umělecké přednesy těžkých básnických textů, při nichž bylo nutné samotným básním rozumět. Výkony byly vyrovnané, ale i tak jsme se s paní učitelkou Pláteníkovou shodli na vítězné trojici. Na třetím místě s básní Maminčino zrcátko skončila Kateřina Šomodiová z 8. A, na druhou příčku vyšplhala Julie Baránková z 9. A s básní Jsem jaká jsem a konečně na místo první dosáhla Viktória Brindzová z 8. A a její recitace hluboké a krásné básně Oči. Skutečně se jí povedlo vystihnout svým přednesem podstatu Wolkerových slov, moc hezky se to poslouchalo. 

 I děti mohly hlasovat a se svými tipy na vítěze se nelišily se skutečnými vítězkami, jen v druhé kategorii získaly shodný počet druhá Baránková a první Brindzová.

 Všem soutěžícím děkuji za účast a doufám, že se s nimi na recitačních soutěžích budu potkávat dál.

Mgr. Michal Škamrada

Foto

Masopust u prvňáčků 18-19

Masopustní veselice

Únor je měsíc masopustů, zábav a různých veselic. Tentokrát proběhla „MASOPUSTNÍ VESELICE“ 27. února i u prvňáčků. Sešli jsme se řádně namaskováni, abychom si nejprve povyprávěli o průběhu tradičních masopustů, maskách, zvycích, které se k němu váží. V průběhu dopoledne jsme se seznámili s písněmi, básněmi a plnili spoustu úkolů o masopustu. Součástí byla také ochutnávka domácích koblížků. Projekt byl zakončen promenádou masek v tělocvičně, kde si děti zároveň zatančily a zahrály tematické hry. 

 Mgr. Barbara Turková, Mgr. Milena Vražinová

Zlatý Ámos

zlaty amos20. února jsme se vydali do Zlína podpořit pana učitele Jaborníka v anketě Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele. Vyrazili jsme z Břeclavského nádraží v 7:00, do Zlína jsme dorazili okolo 9:30 a v 11:00 bylo slavností zahájení. Potom následovaly obhajoby, kde jsme měli říct, proč je podle nás pan učitel nejlepší na škole. Nakonec se k nám přidal i pan učitel, aby s námi odpověděl na otázky poroty. Když se na řadu dostali všichni učitelé a jejich žáci, porota musela rozhodnout, kdo se stane Zlatým Ámosem. V 13:00 bylo slavnostní vyhlášení, kde jsme se dozvěděli, kdo se stal vítězem ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Pan učitel se bohužel Zlatým Ámosem Jihomoravského kraje nestal, ale i přes to jsme si to užili a byla to skvělá zkušenost.

Adéla Gálová, 9.A

Zlatý Ámos je soutěž o nejoblíbenějšího učitele, což je hodně subjektivní. Rozhodně se za něj nepovažuji, ale lhal bych, kdybych řekl, že mě nominace nepotěšila. Děkuji za ní mojí třídě 9.A, která to všechno vymyslela. Můj díky patří také všem žákům, kteří mě svým podpisem podpořili. Na druhou stranu jsem nyní zavázán, abych nepolevil a pracoval s žáky jako doteď. 

Upřímně si myslím, že takovéto ocenění by si zasloužili všichni učitelé na naší škole. Možná se vám to nemusí zdát, ale věřte, že každému z učitelek a učitelů záleží na tom, aby z vás vyrostli slušní a vzdělaní lidé. A takových v současné době moc není. Můžu s klidným svědomím říct, že pro to dělají opravdu maximum. Vím to, protože s nimi sdílím jedno místo ve sborovně a vidím, jak makají. Proč tohle všechno píšu? Možná proto, abych žáky trošku popostrčil a aby si uvědomili, že se Zlatý Ámos vyhlašuje každý rok J .

Mgr. Lukáš Jaborník

Třetí číslo školního časopisu

 obalka sk casopisu 18 19Múzy

Ve třetím čísle školního časopisu si můžete přečíst články zaměřené na umění. Naši redaktoři si pro Vás připravili vhled do uměleckých duší žáků ZŠ Komenského, rozhovor o skládání v kapele, článek spisovatelky Renáty Botošové, vlastní literární díla, návody a zajímavosti.

Těšte se společně s námi na další číslo. O čem bude? To se teprve uvidí!

Mgr. Michal Škamrada

Přirodopisná exkurze 18-19

Muzeum naftového dobývání a geologie

Žáci deváté  třídy  navštívili v úterý 19.2.2019 Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně.

Muzeum tvoří vnitřní expozice a venkovní technologický park v okolí budovy muzea. První výstavní sál nabízí expozici Historie průzkumu a těžby „nafty“ a zemního plynu na Moravě, Slovensku a v Rakousku. Ve druhém sále se žáci seznámili se způsobem „Jak najít ložiska“, „Jak se k těmto zdrojům dostat a poznat je“ a konečně „Jak je vytěžit“. Třetí sál představuje expozici geologie. V okolí budovy muzea měli žáci možnost prohlédnout si technologický park.

Vyprávění geologů bylo zajímavé, poučné i zábavné. Žáci reagovali na všechny dotazy správně a rychle. Měli možnost si prohlédnout  bohatou sbírku minerálů, hornin i zkamenělin. Návštěva muzea splnila určitě svůj účel.

„Bylo to takové velké opakování a shrnutí učiva o nerostech a horninách.“(žáci IX.A).

Mgr. Zuzana Pappová

Soutěž v anglickém jazyce 18-19

V lednu 2019 proběhlo na naší škole školní kolo soutěže v anglickém jazyce v kategorii II.A pro žáky 8. a 9. ročníku. Své znalosti anglického jazyka si žáci vyzkoušeli při 1. Představení se, 2. Konverzaci na vylosované téma, 3. Poslechu, 4. Popisu obrázku a 5. Čtení s porozuměním. Nejlépe si ve všech oblastech vedl Josef Slavík, který obsadil 1. místo. Dále byly výsledky velmi vyrovnané, proto se na 2. místě umístili Jakub Neuhauser a Ondřej Průdek, na 3. místě Vojtěch Tichý a Michal Trávníček, všichni z IX.A.

6. února 2019 proběhlo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. Soutěžilo se v 1. Představení se, 2. Poslechu s porozuměním, 3. Situačním dialogu a 4. Konverzaci na základě obrázku. Naši školu reprezentoval Josef SLAVÍK, který obsadil 3. místo.

Blahopřejeme!                                                                                                                         Mgr. Šárková Ivana

LiStOVání 18-19

listovani 18 19Můj příběh: 9.58 (Usain Bolt)

Dne 5. února nás navštívil herec Lukáš Hejlík s kolegou Alanem Novotným a znovu nám názorně představili, co je to scénické čtení. Hejlíkův projekt LiStOVáNí slaví po celé republice úspěch a je tomu oprávněně.

Nápad je to skvělý – pouze kniha, herci a minimum kulis (reproduktor, stůl …) - a stejně máte pocit, jako byste byli na nějakém představení v divadle.

Kniha Můj příběh: 9.58 od Usaina Bolta je sice životopis a mohlo by se zdát, že z biografie přece scénické čtení nejde. Omyl! Hejlík s Novotným nám předvedli, že i z rozhovorů s rodinnými příslušníky Bolta si užijeme legraci.

Budeme se těšit na další spolupráci.

Mgr. Michal Škamrada

Foto