• zspostorna.cz

Upozornění

Vážení rodiče,

upozorňuji Vás na skutečnost, že pokud Vaše dítě nastoupilo dnes 25. 5. 2020 do školy a odevzdalo „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ a změní se situace, je Vaší povinností neprodleně mne o této změně informovat na telefon 725 941 455. Děkuji za pochopení a spolupráci.

                                                                                                                                                               Mgr. Polanská Yveta

                                                                                                                                                                      ředitelka školy

Školní družina - přihláška na r. 2020/2021

Rodiče, kteří mají zájem o školní družinu ve školním roce 2020/2021 žádáme o předání vyplněné přihlášky a zápisního lístku vedoucí vychovatelce ŠD J. Snopkové, nejpozději do 14.6. 2020.

Dokumenty (přihláška, zápisní lístek) ke stažení na těchto webových stránkách.

Jana Snopková

Informace pro žáky 9. ročníku

Vážení rodiče a žáci 9. ročníku,

jistě také s napětím sledujete, jak se situace vyvíjí a není pro vás novinkou, že od 11. května bude pro dobrovolníky z řad žáků 9. ročníku škola opět otevřena.

Náplní bude především příprava na přijímací zkoušky – takže český jazyk a matematika dvakrát v týdnu dle následujícího rozvrhu:

Pondělí – 1. hod. – matematika

2. hod. – český jazyk

Středa – 1. hod. – český jazyk

2. hod. – matematika

Výuka bude organizována podle následujících nařízených pokynů MŠMT – viz příloha č. 1.

Pokud za výše uvedených podmínek máte zájem o zařazení do výuky, prosím o závazné přihlášení přes Bakaláře na moji adresu do čtvrtka 7. 5. 2020 do 8.00 hod.

V případě přihlášení Vašeho dítěte je nutno vyplnit čestné prohlášení „O neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ – příloha č. 2. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka podepsané toto prohlášení (přinese žák), bez podepsaného prohlášení nebudou žáci do školy vpuštěni.

Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví!

Příloha č. 1                                                                                                                                                             Mgr. Polanská Yveta

Příloha č. 2 - čestné prohlášení                                                                                                                                    ředitelka školy                          

Informace pro žáky 1. stupně

Vážení rodiče a žáci 1. stupně,

jistě také s napětím sledujete, jak se situace vyvíjí a není pro vás novinkou, že od 25. května 2020 bude pro dobrovolníky z řad žáků 1. stupně škola opět otevřena.

Výuka bude organizována podle následujících nařízených pokynů MŠMT – viz příloha č. 1.

Pokud za uvedených podmínek máte zájem zařadit Vaše dítě do výuky, je Vaší povinností vyjádřit závazný zájem o docházku do školy do pondělí 18. 5. 2020.

Prosím o závazné přihlášení přes Bakaláře na adresu třídního učitele.

Podle počtu přihlášených žáků budou žáci rozděleni do skupin po max. 15 žácích a bude vypracován rozvrh.

V případě přihlášení Vašeho dítěte je nutno vyplnit čestné prohlášení „O neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ – příloha č. 2. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka podepsané toto prohlášení, bez podepsaného prohlášení nebudou žáci do školy vpuštěni.

Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví!

 Příloha č. 1                                                                                                                                                                      Mgr. Polanská Yveta

Příloha č. 2 - čestné prohlášení                                                                                                                                            ředitelka školy

Finanční vypořádání

Vzhledem k opatření nařízené vládou z důvodu vyhlášení nouzového stavu oznamuje ředitelka Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvková organizace, že dojde k následujícímu finančnímu vypořádání:

1.) Úplata za školní družinu - na základě vnitřní směrnice školy „K poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině“ (Č.j.: ZŠKO 83/2019) upravuje výši úplaty takto:

při uzavření celého měsíce bude stanovena úplata na 0,-Kč

Finanční prostředky, které zákonní zástupci zaplatili za duben, květen a červen

(3 x 150,- = 450,- Kč) budou po vzájemné dohodě s vychovatelkou vráceny převodem na účty popř. v hotovosti v kanceláři školy.

2.) Úplata za kroužky bude vrácena za polovinu března, duben a květen = 250,- Kč

3.) Platba za školu v přírodě bude převedena na účet.

V Břeclavi 29. 4. 2020                                                                                                                           Mgr. Polanská Yveta

                                                                                                                                                                  ředitelka školy

Preventivní opatření

Vážení rodiče,

v souvislosti s šířením koronaviru je naše škola nucena přijmout následující preventivní opatření:

- škola je uzavřena od 16. 3. pro žáky i pro rodiče

- provozní doba kanceláře je pouze v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.00hod.

- pokud je to možné, omezte své návštěvy na minimum, pokuste se své záležitosti vyřídit telefonicky, nebo e-mailem

- pokud máte jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, cestu k nám odložte

Děkuji za pochopení.                                                                              Mgr. Polanská Yveta

                                                                                                                          ředitelka školy