• zspostorna.cz

Oznámení

v době letních prázdnin je provoz kanceláře školy omezen:

pondělí a středa od 8.00 do 10.00 hod.

Jiný čas je možno dohodnout na tel. 519 372 155.

                                                                      Mgr. Polanská Yveta

                                                                          ředitelka školy

Informace pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k současné situaci se uskuteční první setkání s vedením školy dne 1. 9. 2020 na slavnostním vítání prvňáčků v tělocvičně bílé školy v 8.00 hod.

Zájemci o školní družinu odešlete vyplněné přihlášky nejpozději do 26. 6. 2020 poštou, emailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo osobně do kanceláře školy.

Přihlášky na školní stravování je nutno vyplnit a odevzdat v kanceláři školní jídelny (Osvobození 1) v týdnu od 24. 8. – 29. 8. 2020.

Obě přihlášky je možno stáhnout na webu školy pod odkazem školní družiny a školní jídelny.

Na webu najdete také seznam potřebných pomůcek pro Vaše děti, v případě nejasností vše doladíte v prvním vyučovacím týdnu s třídní učitelkou.

V Břeclavi  15. 6. 2020                                                                                                              Mgr. Polanská Yveta

                                                                                                                                                      ředitelka školy

Nabídka školní družiny

Vážení rodiče,

v případě Vašeho zájmu nabízíme Vám v době ředitelského volna 29. 6. – 30. 6. 2020 pro žáky 1. stupně provoz školní družiny.

Činnost školní družiny bude probíhat od 8:00 – 14:30 hod., je nutno objednat oběd. Vzhledem k organizaci je třeba závazně přihlásit své dítě vedoucí vychovatelce do pátku 19. 6. 2020. De vnitřního řádu školní družiny č.j. ZŠKO 28/2019 bude družina v provozu, pokud bude počet přihlášených účastníků minimálně 15.

V Břeclavi 11. 6. 2020                                                                                                                                          Mgr. Polanská Yveta

                                                                                                                                                                                    ředitelka školy

Upozornění

Vážení rodiče,

upozorňuji Vás na skutečnost, že pokud Vaše dítě nastoupilo dnes 25. 5. 2020 do školy a odevzdalo „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ a změní se situace, je Vaší povinností neprodleně mne o této změně informovat na telefon 725 941 455. Děkuji za pochopení a spolupráci.

                                                                                                                                                               Mgr. Polanská Yveta

                                                                                                                                                                      ředitelka školy

Školní družina - přihláška na r. 2020/2021

Rodiče, kteří mají zájem o školní družinu ve školním roce 2020/2021 žádáme o předání vyplněné přihlášky a zápisního lístku vedoucí vychovatelce ŠD J. Snopkové, nejpozději do 14.6. 2020.

Dokumenty (přihláška, zápisní lístek) ke stažení na těchto webových stránkách.

Jana Snopková

Informace pro žáky 9. ročníku

Vážení rodiče a žáci 9. ročníku,

jistě také s napětím sledujete, jak se situace vyvíjí a není pro vás novinkou, že od 11. května bude pro dobrovolníky z řad žáků 9. ročníku škola opět otevřena.

Náplní bude především příprava na přijímací zkoušky – takže český jazyk a matematika dvakrát v týdnu dle následujícího rozvrhu:

Pondělí – 1. hod. – matematika

2. hod. – český jazyk

Středa – 1. hod. – český jazyk

2. hod. – matematika

Výuka bude organizována podle následujících nařízených pokynů MŠMT – viz příloha č. 1.

Pokud za výše uvedených podmínek máte zájem o zařazení do výuky, prosím o závazné přihlášení přes Bakaláře na moji adresu do čtvrtka 7. 5. 2020 do 8.00 hod.

V případě přihlášení Vašeho dítěte je nutno vyplnit čestné prohlášení „O neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ – příloha č. 2. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka podepsané toto prohlášení (přinese žák), bez podepsaného prohlášení nebudou žáci do školy vpuštěni.

Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví!

Příloha č. 1                                                                                                                                                             Mgr. Polanská Yveta

Příloha č. 2 - čestné prohlášení                                                                                                                                    ředitelka školy