• zspostorna.cz

Dárek pro dětský domov 18-19

Dne 26. 6. se parlament vydal do Mikulova předat peníze, které se vysbíraly na Den Harryho Pottera na jarmarku. Na jarmarku se prodávali výrobky a cukroviny, které donesl parlament. Celkem se vybralo 4111 korun. V Mikulově se peníze předali dětskému domovu na vzdělání a výchovu dětí. Žáci parlamentu si taky mohli prohlédnout prostory budovy. Na konec podepsal pan učitel Jaborník připravenou smlouvu a parlament se společně s panem učitelem vydali zpět do Břeclavi, kde společně v cukrárně ukončili parlament pro tento rok.

Samuel Herza, 8. A

Výtvarné soutěže 18-19

Ptáci našich zahrad
I uprostřed zahrad a parků můžeme obdivovat různé druhy ptáků, poslouchat jejich hašteření a namlouvání a pozorovat je při shánění potravy. Chlapci a děvčata naší školy se zapojili do soutěže, kterou vyhlásila Duhovka, středisko volného času. Nakreslili mnoho ptáčků – špačky, kosy, vrabce, pěnkavy, sýkorky. Odborná porota vybrala nejlepší práce v jednotlivých kategoriích a na květnové vernisáži ocenila vítěze. Mezi nejlepšími se umístili tito žáci:
2. kategorie (1. a 2. třída) – Tomáš Hrdina
4. kategorie (5.a 6. třída) – Patricie Růžičková, Vanessa Charvátová, Aneta Krejzová
Blahopřejeme!

Železniční stanice Břeclav – 180 let s vlaky
Břeclavské muzeum vyhlásilo soutěž k významnému jubileu břeclavské železniční stanice. Organizátorům se sešlo celkem 149 výtvarných děl. Hodnotící komise práce posoudila a vybrala jedenáct nejlepších. Ocenění autorů vítězných prací proběhlo 7. června na pěší zóně před gymnáziem. Mezi oceněnými byli i zástupci naší školy – David Bartaušic ze 2. třídy obsadil 2.místo a Veronika Adámková ze IV.A se umístila na 3. místě. Speciální cenu poroty získala Pavla Botošová z IX.A. Vybrané práce jsou vystaveny v Lichtenštejnském domě.

Blahopřejeme!

 

Požární ochrana očima dětí a mládeže

Výsledky okresního kola soutěže "Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019 ".

Mezi tři nejzdařilejší díla byly vybrány  práce Anežky HRUBÉ z 2.B a Jany Lanak VU THI  z 8.A.

Slavnostní vyhlášení  výsledků okresního kola se uskuteční v úterý 25. června 2019 v 17 hodin v kulturním sále obce Horní Bojanovice.

Vítězům blahopřejeme                         

PaedDr. Eva Hanušová a  Mgr. Cimbálková

Relaxační zóna 18-19

V rámci projektu pro zvýšení podnikavosti u žáků jsme se na jaře pustili do výroby zahradního nábytku. Projekt nese název KaPoDaV a je garantován školským zařízením environmentální výchovy Lipka za účasti dotovaného program Evropské unie. Projekt vzešel z iniciativy žákovského parlamentu. Na výrobě se podíleli žáci druhého stupně.
Miniprojekt řeší potřebu žáků klidně posedět, promluvit si, odreagovat se a zrelaxovat v parných dnech ve stinných místech na školní zahradě. Jak již bylo zmíněno, nápad iniciovali členové žákovského parlamentu. Zároveň se tato idea zamlouvala i vedení školy a ostatním pracovníkům, takže ohlas byl vcelku pozitivní.
Cílem je vytvořit venkovní odpočinkovou zónu, která by sloužila jak pro žáky, tak i zaměstnance školy. Zóna bude využita nejen při přestávkách, ale i při výuce. Žáci zde budou mít možnost se setkávat, trávit společně volný čas a samotnou výrobou si osvojí další schopnosti a dovednosti související s podnikavostí.
Na výrobu jsme potřebovali dřevěné palety. Ty jsme získali od sponzorů, které jsme oslovili. Dřevěný materiál jsme nařezali, obrousili a spojili vruty do předem určených tvarů. Následovalo lakování. Pro větší pohodlí jsme zakoupili polštářky, „podsedáky“ a jiné textilie.
Během budování odpočinkové zóny byly rozvíjeny jak praktické dovednosti, tak i komunikační. Žáci si dokázali uvědomit své silné stránky a na jejich základech si rozdělili činnosti. Využívali při tom asertivity, dokázali analyticky a kriticky uvažovat, posílili svoji vůli, týmového ducha, trpělivost a zručnost.
Velký dík patří nejen žákům, ale i jejich vyučujícím. Největší dík však zaslouží pan školník, jelikož bez jeho zkušeností, vize, vedení a pomoci bychom jen horko těžko takto efektivně a rychle odpočinkovou zónu zbudovali.

Mgr. Jaborník

Prvňáčci v knihovně 18-19

V červnu byli žáci 1. AB v knihovně v Poštorné pasováni na „rytíře a rytířky čtenářského řádu“. Děti od začátku školního roku pravidelně navštěvovaly knihovnu, kde se účastnily interaktivních přednášek různých témat (Abeceda, Jaro, Zimní sporty, Večerníčky, atd.). Holky a kluci prvních tříd byli součástí projektu „KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA“, který probíhal ve spolupráci se základní školou a knihovnou v Poštorné. Smyslem projektu je podpora čtenářství u dětí 1. tříd základních škol. Odměnou jim byla kniha plná básniček.
Mgr. Barbara Turková a Mgr. Milena Vražinová

Olympiáda břeclavských škol 18-19

Žáci naší školy se zúčastnili na závěr školního roku poslední sportovní akce, kterou je již tradiční Olympiáda břeclavských škol.
První den soutěžili děvčata a chlapci 1. stupně. Byli velmi úspěšní a získali 35 medailí.
Zlatá: 1.třída – Ševčík, Hricová, 2.třída – Slezáček 4x, 3.třída – Bartošková, Zbořil, 4.třída – Konečná 2x, Smolík 2x, Horníček, 5. třída – Růžičková.
Stříbrná: 1. třída – Ševčík, Procházková, 2.třída – Mátl, 3.třída – , 4.třída – Baranovská, Dobrovská, 5. třída – Čoma, Čejka, Charvátová.
Bronzová: 1.třída – Ševčík, Hricová, Riegerová, 2.třída – Džunová, Hrdina, 3.třídy- Bartošková, Hyršová, Šimek, Pešl 2x, 4.třída – Diwulská, 5.třída – Osička, Baránek, Tschöpová
Nejvšestrannější závodníci: Ševčík, Hricová, Džunová, Hrdina, Slezáček, Bartošková, Zbořil, Konečná, Smolík, Růžičková, Čejka, Čoma.


Druhý den byl také úspěšný, žáci 2. stupně vybojovali 20 medailí včetně štafetových.
Zlatá: 6.třída – N. Slezáčková, 7.třída – S. Baránková,V. Nguyen, 8.třída – R. Helešicová, štafeta dívek 8.-9.třídy, štafeta chlapců 6. tříd
Stříbrná: 6.třída – J. Kašpar 2x, An. Krejzová, 7.třída- Š. Horníček, O. Gajdoš, I. Schejbalová, 8.třída – 9.třída – R. Helešicová, štafeta dívek 7.tříd
Bronzová: 6.třída – O. Michalovič, 7.třída – I. Schejbalová, V. Strouhalová , 8.-9. třída – J. Baránková, štafeta chlapců 7. tříd, štafeta chlapců 8.-9. tříd
Nejvšestrannější závodníci: Radka Helešicová, Jan Kašpar

Mgr. Pappová Zuzana

Dopravní den pro prvňáčky 18-19

Ve středu 12. 6. 2019 se žáci prvních tříd zúčastnili preventivního programu JAK SE CHOVAT NA ULICI, NA HŘIŠTI I NA SILNICI ANEB DOPRAVNÍ DEN PRO PRVŇÁČKY, který se konal na dopravním hřišti v Břeclavi.
Prvňáčci se dověděli základní informace o pravidlech silničního provozu a vyzkoušeli si jízdu na jízdních kolech a koloběžkách podle dopravních značek a semaforů.
Na závěr programu byli žáci odměněni drobnými dárky, které pro ně připravila Městská policie Břeclav.

Mgr. Milena Vražinová

Cyklovýlet 3.B

Ve středu 12. 6. 2019 se žáci 3.B vydali na cyklovýlet. Cílem jim byl nedaleký Janův hrad, ke kterému se dostali skrze lesní cyklistickou trasu. U hradu na žáky čekaly kolektivní hry, luštění šifer a opékání špekáčků. Před odjezdem do školy žáci také navštívili umělou zříceninu, ve které si vyslechli zajímavý výklad a plnili nejrůznější úkoly. Příjezd ke škole ukončili vítězným a šťastným pokřikem, který vystihoval celý výlet – Hej ,hej, hej, 3.B je nej! 

Mgr. Jana Kratochvílová

2.B v knihovně 18-19

V letošním školním roce děti z II.B navštívily opakovaně místní knihovnu v Poštorné. Protože v mimočítankové četbě četly knihu O pejskovi a kočičce od Josefa Čapka, byl zde pro ně připraven program o této knize. Děti se také seznámily s životem a dílem bratří Čapků. Žáci hlasitě předčítali kapitolu „Jak pejsek s kočičkou pekli dort“. Potom si děti zopakovaly všechny dobroty, které pejsek s kočičkou dali do dortu. Na závěr dostaly pracovní listy se dvěma shodnými obrázky z této knihy, na kterých hledaly 12 rozdílů.
Další návštěva byla na téma „Poznáváme svět se zajíčkem Felixem“. Děti se zde formou dopisů od zajíčka Felixe seznámily s různými státy Evropy a Afriky. Poznávaly Anglii, Francii, Itálii a Egypt. Naučily se hlavní města těchto zemí, jejich dominanty a vybarvily si vlajky těchto států na pracovních listech. Na závěr děti shlédly animovaný film s průvodcem zajíčkem Felixem. Program děti zaujal.
Mgr.Hana Zajícová