• zspostorna.cz

Informace školní družiny

Po dětech vám posíláme informační letáček pro tento školní rok ŠKOLNÍ DRUŽINA (provoz, platba, vychovatelky - maily atd..) Dále žádáme o vyplnění zápisního lístku (ke stažení na webu školy), řádně vyplněné (hlavně odchody) prosím obratem!! předejte p. vychovatelkám.

Odevzdané máte pouze přihlášky, ten kdo zápisní lístek již odevzdal, berte toto upozornění jako bezpředmětné. Omluvenky prosím pište do elektronické žákovské, nebo do mailu (své paní vychovatelce). Pokud budete mít nějaký dotaz, požadavek, kontaktujte nás.

Jana Snopková

Provoz školní družiny

Dne 2.9.2019, bude provoz školní družiny do 13:00 hodin. Pokud bude vaše dítě odcházet samo, bez doprovodu, napište prosím omluvenku.

Ranní družina (6:30 - 7:40) bude v provozu od 9.9.2019.

Jana Snopková

Školní družina - projekt Sportuj ve škole

Vážení rodiče,

od září bude na naší škole probíhat projekt „Sportuj ve škole“.

V rámci školní družiny se budou přihlášení žáci 1 krát týdně věnovat sportovním aktivitám.

Určen je pouze žákům školní družiny 1. - 4. ročníku ZŠ, cvičit mohou tři skupiny za školu, s maximálním počtem 15 dětí v jedné skupině.

Pro pohybové aktivity bude vyčleněno 45 min týdně pro jednu skupinu, cvičení bude probíhat v době provozu školní družiny.

Pokud máte zájem, přihlašte své děti viz Souhlas zákon. zástupce – návratka + GDPR – souhlas se zprac. osobních údajů.

Vše odevzdejte některé paní vychovatelce. Počet přijatých dětí je omezen, proto budou přijímáni dle pořadí odevzdání přihlášky (návratky).

Mgr. Oldřich Pražák

Ke stažení:

1. Souhlas zákonného zástupce

2. GDPR - souhlas se zpracováním osobních údajů

Upozornění ŠJ

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že od 1. 9. 2019 dojde ke zdražení obědů o 1 Kč, takže částky za obědy budou tyto:

ZŠ a MŠ   3 – 5 let            36,-Kč

MŠ   6 a více                     40,-Kč

6 – 10 let                           22,-Kč

10- 14 let                           26,-Kč

15 a více                           28,-Kč