Upozornění

Změna plateb ve ŠJ od 1. 1. 2019

od 1. 1. 2019  ruší  Česká spořitelna souhlas s inkasem na platbu obědů.

Na leden 2019 Vám bude strhnuta poslední platba v prosinci 2018.

Do 15. 1. 2019 si prosím nastavte na Vašich účtech trvalé platby cca 500,- Kč na účet 18638651/0100.

Variabilní symbol je evidenční číslo strávníka na internetové objednávání obědů.

Přeplatek za neprojedenou stravu se vrací jedenkrát ročně na účet, pokud si rodič zažádá.

V případě nejasností volejte vedoucí školní jídelny na tel. 519371697.

V Břeclavi dne 6. 12. 2019                                                     Průdková Lenka – vedoucí ŠJ

 

Problém s jídelním lístkem

V případě rozmazaného jídelního lístku na internetě zmáčkněte klávesu F5. Objednávkový lístek se vrátí do původního stavu. V aplikacích byly měněny soubory css a některé počítače mají problémy s načítáním tohoto souboru.

 

Používání čipů ve školní jídelně

Vážení rodiče,

v rámci zvýšení bezpečnosti žáků během stravování vybudovala škola vstup do školní jídelny pomocí čipů. Čip, který žák má, slouží jak k objednání obědů, tak i ke vstupu do budovy. Snažíme se zabránit vniknutí nežádoucí cizí osoby a případnému ohrožení či krádeži.Prosím čekejte na své děti před jídelnou.

Děkuji za pochopení                                                                            Mgr. Polanská Yveta    ředitelka školy