2020/2021

Projekty financované z ESF ve šk. roce 2020/2021

 

"Podpora gramotnosti na ZŠ Břeclav, Komenského II"- projekt bude dokončen v letošním školním roce ve škole i ve školní družině - celková výše dotace projektu ve škole je 1 162 500,- Kč a ve školní družině činí 278 200,- Kč.

V rámci projektu letos využívá škola k podpoře vzdělávání následující šablony, které jsou pro žáky zcela zdarma:

- financování speciálního pedagoga, který ve škole pracuje na 0,5 úvazku

- vzdělávání pedagogických pracovníků

- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím návštěv

- čtenářský klub pro žáky

- klub zábavné logiky a deskových her

- doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

- projektový den ve škole

V rámci projektu využívá školní družina k podpoře vzdělávání následující šablony, které jsou pro účastníky zcela zdarma:

- školní asistent

- vzdělávání pedagogických pracovníků

- projektový den ve školní družině

- projektový den mimo školu

Ostatní projekty realizované ve škole

 

a) Sportuj ve škole - projekt je administrován Asociací školních sportovních klubů ČR a i v letošním školním roce bude probíhat v rámci ŠD, žáci budou cvičit ve třech skupinách pod vedením zkušených pedagogů.

b) Ovoce a mléko do škol – cílem tohoto projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny a vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen pro žáky 1. - 9. tříd.

c) „Podpora výuky plavání v ZŠ“ (VII. etapa) – příspěvek na dopravu od MŠMT pro žáky 2. – 3. tříd, kteří absolvují výuku plavání.

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského