Projekty financované z ESF ve šk. roce 2020/2021

 

"Podpora gramotnosti na ZŠ Břeclav, Komenského II"- projekt bude dokončen v letošním školním roce ve škole i ve školní družině - celková výše dotace projektu ve škole je 1 162 500,- Kč a ve školní družině činí 278 200,- Kč.

V rámci projektu letos využívá škola k podpoře vzdělávání následující šablony, které jsou pro žáky zcela zdarma:

- financování speciálního pedagoga, který ve škole pracuje na 0,5 úvazku

- vzdělávání pedagogických pracovníků

- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím návštěv

- čtenářský klub pro žáky

- klub zábavné logiky a deskových her

- doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

- projektový den ve škole

V rámci projektu využívá školní družina k podpoře vzdělávání následující šablony, které jsou pro účastníky zcela zdarma:

- školní asistent

- vzdělávání pedagogických pracovníků

- projektový den ve školní družině

- projektový den mimo školu

Ostatní projekty realizované ve škole

 

a) Sportuj ve škole - projekt je administrován Asociací školních sportovních klubů ČR a i v letošním školním roce bude probíhat v rámci ŠD, žáci budou cvičit ve třech skupinách pod vedením zkušených pedagogů.

b) Ovoce a mléko do škol – cílem tohoto projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny a vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen pro žáky 1. - 9. tříd.

c) „Podpora výuky plavání v ZŠ“ (VII. etapa) – příspěvek na dopravu od MŠMT pro žáky 2. – 3. tříd, kteří absolvují výuku plavání.