Akce ve šk. roce 2017/2018

Parlament - Velikonoce 17-18

Dne 27. března si parlament připravil velikonoční sbírání vajíček. Nejprve se akce konala na 2. stupni. Parlamenťáci se o první hodině setkali před školou a začali rozmisťovat vajíčka po školní zahradě. A o velké přestávce to začalo. Žáci s nadšením sbírali vajíčka a vkládat je do svých košíků. O den později 28. března se totéž opakovalo na stupni prvním. Nutno dodat, že děti z prvního stupně měly větší nadšení a také byly o něco rychlejší.

Akce byla celkově hodnocena dobře, dětem se líbila, vajíčka byla pečlivě spočítána. A odměny byly rozdávány podle počtu nasbíraných vajíček.

V. Tichý

Valentýn 17-18

     Dne 14. února se žáci ze žákovského parlamentu sešli a začali akci s názvem Valentýn. Přesunuli se na bílou školu, kde dětem rozdali červené balonky ve tvaru srdce. Poté proběhla v 1. třídě prezentace a diskuse, o tom kdo to byl a co dělal svatý Valentýn. Následně parlamenťáci rozdali prvňákům omalovánky s doplňovačkou, kterou společně vyplnili.

     Poté se parlamenťáci přesunuli na červenou školu, kde nachystali červená nafukovací srdce a vyzdobili jimi celou chodbu.  Žáci si je o přestávce mohli rozebrat a darovat svým blízkým. 

Žákům na prvním stupni se akce moc líbila a i na druhém stupni měla pozitivní ohlas.

 V. Tichý

Parlament - vánoční jarmark 17-18

     Ve čtvrtek 21. prosince připravil školní parlament pro žáky a učitele druhého stupně vánoční jarmark. Členové žákovského parlamentu se postarali o to, aby na jarmarku nechybělo čerstvě upečené cukroví, šperky, knížky a mnoho dalšího.

    Vánoční jarmark byl pojat jako dobročinná akce. Každý žák měl možnost dát jeden hlas některé ze čtyř vybraných nadací. Suverénním vítězem se stal soukromý útulek v Bulharech. Po celý den konání jarmarku probíhalo na chodbách i zdobení vánočních perníčku, které upekli parlamenťáci. 

     Všichni jsme byli velmi mile překvapení, kolik z nás bylo ochotných přispět na dobrou věc buď dobrovolnou částkou, nebo zakoupením něčeho z naší nabídky. Celkem jsme vybrali krásných 5 000 Kč. Celá částka z vánočního jarmarku bude předána členy školního parlamentu ve středu 10. ledna útulku v Bulharech.

Všem moc děkujeme, že přispěli na dobrou věc!

                                                                                                                                                                                                                                               Sára Ševčíková IX. A

Foto zdeParlament - vánoční jarmark 17-18

Parlamentní den 17-18

    Pět zvolených parlamenťáků ( Nhat Mai Vu, Sára Čadová, Sára Ševčíková, Julie Baránková a Josef Slavík ) s koordinátorem panem učitelem Jaborníkem se dne 22. 11. 2017 vydali do Brna. Konal se sjezd školních parlamentů s parlamentem z Jihomoravského kraje.

    Setkali jsme se na Střední škole polytechnické v Brně. Organizátoři nás mile přivítali a pomocí prezentace zahájili program. Dále nás podle barev, které jsme měli na lístečcích rozdělili do skupin. Následně se konaly workshopy, kde vedli každou skupinu jiní studenti a bavili jsme se o tom, jak by měl parlament vypadat, co by měl dělat a mnohé další. Inspirovali nás i hrami, kterymi většinou zahajujeme jednací schůzky parlamentu. Každý mohl říct svůj názor na školní parlament a zapojit se do diskuse ohledně uspořádaných akcí. Mezi našimi vrstevníky jsme si předávali zkušenosti, které jsme získaly za uplynulou dobu ve školním parlamentu. Každá skupina si ještě vytvořila plakát, kde charakterizovala parlament. Po ukončení workshopů se prezentovaly projekty o parlamentu. 

    Domů jsme odjížděli s hodně zážitky a novými nápady na akce. Parlamentní den nám dal hodně zkušeností a inspirace. Nyní všechny návrhy využíváme k rozvinutí funkce žákovského parlamentu. Tudíž za celý školní parlament můžeme říci, že se máte na co těšit! 

Julie Baránková 8.A & Sára Ševčíková 9.A

FotoParlamentní den 17-18

Parlament - slabikářová slavnost 17-18

     V úterý dne 21.11.2017 se konala slabikářová slavnost pro žáky prvních třídy. Akce proběhla od 8 hodin ráno na bílé škole. Žáci chodili s pohádkovými postavami a četli slabiky a slova, které byly na schodech ve dvou patrech. Až došli na půdu, tak řekli básničku nebo něco přečetli. Za odměnu, že vše zvládli, dostali slabikáře, ze kterých měli velkou radost. Poté se všichni s pohádkovými bytostmi a slabikářem vyfotili. Akce se podařila a organizovali ji vyučující prvních tříd spolu se školním parlamentem.

Eliška Fikejsková a Michaela Pindurová, 7 A

Foto zdeParlament - slabikářová slavnost 17-18

Parlament - BU BU BU den 17-18

     Školní parlament se každým rokem snaží žákům zpestřit výuku. Tentokrát jsme se demokraticky shodli, že pro žáky pátých až devátých tříd zorganizujeme Halloween. Uskutečnil se ve středu 25. října. Den měl i originální název Bu- Bu- Bu- day.

    V tento den měly všechny třídy na druhém stupni možnost mít den naruby. Tudíž si žáci mohli vyzkoušet roli učitele. Během dvou týdnů měl každý třídní kolektiv příležitost si vyzdobit svou třídu. Díky kreativitě studentů byla téměř v každé třídě skvělá atmosféra Halloweenu. Den byl vyjímečný i tím, že žáci i učitelé mohli přijít do školy v kostýmu. V přízemí školy byl připravený koutek, kde probíhalo malování obličejů. Také zde byl prodej čerstvého, halloweenského jídla, které mělo velký úspěch. V prvním patře školy byl fotokoutek, kde jsme měli připravené i rekvizity. Tady se mohl každý nechat vyfotit na památku. 
    Celá událost týkající se Halloweenu byla hodnocena celkově velmi kladně. A školní parlament byl mile překvapen z velké účasti a nadšení studentů na naší akci.

Sára Ševčíková 

Foto zdeParlament - BU BU BU den 17-18

Volby do parlamentu a adaptační den 17-18

Během druhého zářijového týdne proběhly na naší škole volby do žákovského parlamentu. Parlamenťáci byli voleni v pátých až devátých třídách. V prvním fázi voleb se přihlásili kandidáti, ze kterých si v druhém kole žáci zvolili své zástupce. Zástupci tříd reprezentují třídu v žákovském parlamentu. Parlamenťáci vymýšlí pro své spolužáky různé akce např. Mikuláš, Velikonoce, Valentýn, Barevný týden, Sbírání víček a snaží se oživit společenský život ve škole… 

Po volbách následoval adaptační kurz, na kterém se členové žákovského parlamentu více sblížili, seznámili a upevnili přátelské vazby. Úkolem kurzu bylo mj. vytvořit skupinu žáků, kteří mají společný cíl, chuť spolupracovat a vzájemně participovat na realizaci svých nápadů.  Adaptační kurz proběhl v areálu H-parku a díky skvělé spolupráci všech se úkol podařilo naplnit. Pozitivní reakce zúčastněných dávají příslib dobré spolupráce s mnoha nápady. 

Foto zdeVolby do parlamentu a adaptační den 17-18

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského