Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

9. dubna 2014 proběhly v rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“, do kterého jsme se zapojili s Gymnáziem Břeclav, demonstrační pokusy z chemie.

Ukázka byla pojata jako alchymistická dílna na dvoře Rudolfa II., alchymisté z Vysoké školy Chemické na MU v Brně se tehdy snažili vyrobit zlato či elixír mládí.

Žáci 8. a 9. ročníku byli pokusy nadšeni, což splnilo účel přilákat studenty ke studiu chemie.

VÍCE O PROJEKTU

Foto - alchymistická dílna

Foto - další akce projektu 

Projekt Peníze EU školám - „Moderní škola“

Podle projektového záměru byla již v předcházejících dvou letech dotace využita na zkvalitnění podmínek pro vzdělávání našich žáků – byla vybudována odborná učebna pro výuku cizích jazyků, zakoupeny notebooky pro učitele, které byly využívány k tvorbě digitálních učebních materiálů a jejich ověřování ve výuce a následně jsou využívány pro přípravu a realizaci vyučovacích hodin. Ve třídách byly instalovány keramické triptychové tabule s projektorem upevněným na konstrukci tabule pro vertikální posun komplexu a bylo pořízeno roletové zatemnění.

Z projektu byla financována individualizace výuky pro zvýšení efektivity čtenářské a matematické gramotnosti žáků ve 4., 5., 6. a 8. ročníku. Byla také realizována šablona „prevence rizikového chování“. V každém ročníku 2. stupně byl realizován i osmihodinový program primární prevence.

V letošním školním roce byl projekt ukončen a uzavřen 5. monitorovací zprávou k 30. 11. 2013.