Projekt „Ovoce a zelenina do škol v ČR“

Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

Pokračování projektu "Hodina pohybu navíc"

Iletos je naše škola zapojena do projektu „Hodina pohybu navíc", který probíhá v rámci školní družiny.

Hodina bude probíhat v rámci ŠD 1x týdně pod vedením kvalifikovaných učitelů TV.