Pokračování projektu "Hodina pohybu navíc"

Iletos je naše škola zapojena do projektu „Hodina pohybu navíc", který probíhá v rámci školní družiny.

Hodina bude probíhat v rámci ŠD 1x týdně pod vedením kvalifikovaných učitelů TV.