Mezinárodní projekt Comenius 2010 - 2012

Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu Comenius, který se zaměřuje na spolupráci se zahraničními školami a je finančně podporován Národní agenturou pro evropské vzdělávání. Projekt umožňuje prakticky naplňovat cíle základního vzdělání a rozvíjet klíčové kompetence – myšlení v evropských souvislostech, komunikativní kompetence, práce s digitálními technologiemi.

Termín: září 2010 – červen 2012

Naše partnerské školy:

Klosterneuburg (Rakousko)

– nachází se 13 km od Vídně, má 25 000 obyvatel. Dominantou starobylého města je klášter založený v roce 1114. V jeho klenotnici je uložená svatá rakouská koruna z roku 1616. Město je obklopené rozsáhlými vinicemi a je známé výrobou vína.

Naše partnerská škola leží v centru města v historické budově. Navštěvuje ji asi 100 žáků ve věkovém rozmezí 10 – 15 let.

Nová Dedinka (Slovensko)

– obec se nachází asi 15 km od Bratislavy, 9 km od rekreačního centra Senec. V obci se nachází kostelík ze 13. Století, ze stejné doby je první zmínka o N. Dedince.

Naše partnerská škola oslavila v roce 2012 50 let od svého vzniku. Navštěvuje ji asi 100 žáků 1. – 9. třídy

S oběma školami spolupracujeme již šest let.

Comenius - brožura

Foto - Insbruck

Foto - Mariazell

Foto - den rodinných aktivit

Foto - návštěva v Břeclavi

Foto - Nová Dědinka

Foto - Klosteneuburg

Foto - mikulášské sportování

Foto - sportování v Klosteneuburgu

Foto - videokonference

Our town - prezentace žáků

The olympic games - prezentace žáků