Učíme se podnikavosti

Ve školním roce 2018/2019 jsme se společně s Mgr. Škamradou zúčastnili projektu Učíme se podnikavosti, který organizuje SCHOLA EMPIRICA. V rámci tohoto projektu se žáci naší školy setkávají se situacemi rozvíjející jejich „podnikavost“. Podnikavost není jen dalším z obsahu klíčových kompetencí, ale ona sama se dá za speciální klíčovou kompetenci považovat. Byly nám poskytnuty pracovní listy a školení, které jsme rádi využili. Pořádali jsme i prezentace ve škole, kde jsme představovali námi zpracované pracovní listy, vzorové hodiny, práci školního časopisu a parlamentu apod.
Žáci svou „podnikavost“ rozvíjí jak v rámci určitých hodin, tak i v časopise, parlamentu apod. V příštím školním roce se budeme účastnit stáže v Anglii, při níž doufáme, že se něčemu novému přiučíme a budeme to moct realizovat na naší škole.
Mgr. Lukáš Jaborník

Projekt "KaPoDaV"

Naše škola se během druhého pololetí školního roku 2017/2018 zapojila do projektu KaPoDaV - podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání.

Projekt se zaměřuje na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků realizujících proaktivní přístup ve výuce. Garantem a realizátorem se stal Mgr. Jaborník, který zastává funkci koordinátora žákovského parlamentu, kde se proaktivní přístup uplatňuje.

V rámci projektu KaPoDaV vyučující získá nové dovednosti, načerpá inspiraci pro svou výuku a vyzkouší si nové metody práce, které zúročí při práci s žákovským parlamentem a při hodinách výchovy k občanství.

Kromě výše zmíněných benefitů získá naše škola možnost zúčastnit se environmentálně edukačního kurzu, který bude pro děti zdarma a konat se bude v následujícím školním roce 2018/2019. V plánu je zapojení žákovského parlamentu do zvelebení prostor kolem školy.

Mgr. Lukáš Jaborník

Sportuj ve škole

V letošním roce škola obdržela potvrzení k účasti v projektu „Sportuj ve škole“. Na základě přidělené dotace MŠMT bude projekt realizován od září 2018 prostřednictvím Asociace školních sportovních klubů ČR.

Projekt bude realizován v rámci školní družiny, kde se budou přihlášení žáci věnovat 1x týdně pohybovým aktivitám pod vedením odborných pedagogů. Cvičit mohou max. 3 skupiny za školu.

 Pro pohybové aktivity bude vyčleněno 45 minut týdně na jednu skupinu, cvičení bude probíhat v době provozu školní družiny.

"Podpora gramotnosti na ZŠ Břeclav, Komenského"

– v rámci projektu využije škola k podpoře vzdělávání následující šablony, které jsou pro žáky zcela zdarma:

  • čtenářský klub pro žáky
  • klub zábavné logiky a deskových her
  • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a inkluze
  • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím návštěv

V rámci tohoto projektu bude na škole pracovat speciální pedagog.

"Ovoce a zelenina do škol" + "Mléko do škol"

Spojení projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol pod společný projekt s názvem ŠKOLNÍ PROJEKT.

Od září 2017 se dodává naší škole vedle ovoce a zeleniny nově také mléko a mléčné výrobky.
Novinkou je, že na veškeré dotované produkty budou mít NOVĚ nárok všichni žáci od 1. do 9. ročníků.

ZDARMA bude nadále ovoce, zelenina, ovocné šťávy, ovocné pyré, NOVĚ ZDARMA také neochucené mléko a neochucené mléčné výrobky (např. jogurt, sýr, tvaroh).

1 x za 14dní děti dostanou 2ks ovoce, zeleniny či šťávy a 1ks neochucených mléčných výrobků.

Cílem projektu je vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, zlepšit zdravotní stav mladé populace a bojovat proti dětské obezitě.

Přehled plánovaných dodávek 2018/2019