Akce ve šk, roce 2022/2023

Halloween - 2. stupeň 22-23

Tahle akce byla velmi povedená. Bylo zde k vidění hodně kostýmů, ale všechny měly něco společného - byly originální a velice pobavily!
Žákovský parlament vyhlásil dvě soutěže. V soutěži tříd, kdy se hodnotilo zapojení (pokud možno) nejvíce spolužáků, vyhrála 7.B. Na druhém místě se umístila 8.B a na třetím místě skončila 6.B.
V soutěži jednotlivců vyhrál kostým Mickey mouse. Na druhém místě skončila dvojice žáků převlečena za vojáka s jokerem a čtveřice Teletubbies. Na třetím místě se umístila mrtvá nevěsta Tima Burtona.
Díky patří všem, kteří se zapojili a také bych chtěl poděkovat parlamenťákům, kteří napekli svým spolužákům sladkosti, připravili překvapení v obálkách a fotili ve fotokoutku.
Adam Radkovič

Halloween - 1. stupeň 22-23

V pondělí 31. října 2022 se na bílé škole konala halloweenská akce, kterou vymysleli členové žákovského parlamentu.
Naši mladší spolužáci velice mile překvapili, protože se skoro všichni zapojili a přišli v kostýmech. Kdo chtěl, mohl navštívit fotokoutek a účastnit se soutěže o NEJ kostým.
Ze zhruba asi 150 zúčastněných bylo velice těžké vybrat toho nejlepšího, takže se parlamenťáci shodli na tom, že vyhrál každý, kdo se pobavil a kdo přišel v kostýmu. Sladká odměna tedy nemine žádného, kdo přišel v kostýmu.
Děkujeme všem, co se zapojili.
Martin Rác

Den bez batohů 22-23

Žákovský parlament vymyslel pro své spolužáky na 2. stupni Den bez batohů, který se odehrál dne 18.10. Děti měly velice zajímavé nápady. Konala se i soutěž o nejoriginálnější “batoh”. Ve škole jsme tak mohli místo školní tašky vidět např. koš, autíčko, sedací pytel v
podobě slona a jiné vtipné „batohy“. Výherce vybíral parlament. 1. místo vyhrála Jana Hamšíková, 2. místo vyhrál Michal Zdráhal,
3. místo vyhrál Matyáš Vozar.
Děkujeme všem za velkou účast. Váš parlament.
Tereza Kostková 7.B

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského