Asistent pedagoga

ASISTENT PEDAGOGA - standardní činnosti

* Asistent vykonává výchovně - vzdělávací činnost.

* Spolupodílí se na výchovné práci zaměřené na rozvoj zkvalitnění společenského chování, pomáhá žákovi při komunikaci se spolužáky a pedagogy a při přizpůsobování se školnímu prostředí.

* Pozoruje a vyhodnocuje žákovo chování. Přizpůsobuje a upravuje žákovi učební látku a konkrétní úkoly. Úzce spolupracuje se zákonnými zástupci a pedagogy školy.

* Zajišťuje výchovně vzdělávací činnost dle pokynů vyučujícího v běžné hodině, poskytuje žákovi podporu o přestávkách a v rámci veškerých volnočasových aktivit organizovaných školou jej doprovází, vyplývajících z individuálního zdravotního znevýhodnění, podílí se na přípravě veškerých materiálů a pomůcek k edukační činnosti pedagoga a asistuje při dalších činnostech podle konkrétních potřeb žáka.

* Organizuje činnost žáků podle pokynů vyučujícího.

* Pomáhá žákům při přípravě na vyučování.