Najdi si cestu k technice

20. ledna 2013 se zapojila třída 8. A do projektu Najdi si cestu k technice. Projektový den se konal na ISŠ Sokolnice, kde byli žáci rozděleni do skupin a postupně navštěvovali jednotlivá pracoviště:

1. Zapojování počítačového kabelu

Žáci si zapojili videotelefon a seznámili se se systémem zapojení domovního videovrátného.

2. Bytová instalace

Žáci pracovali s profesionálním nářadím. Dle schématu zapojili světelný obvod a vyzkoušeli jeho funkce.

3. Práce pod napětím

Žáci vyzkoušeli si práci se zkoušečkou napětí. Byly jim vysvětleny důvody a principy nadproudové ochrany a údržba na elektrických distribučních sítích.

4. Realizace číslicových obvodů pomocí stavebnice RC didactic Žáci se naučili vyplňovat převodní tabulku binárního a hexadecimálního kódu.

O PROJEKTU

Foto - exkurze - elektrárna Hodonín

Foro - exkurze - ISŠ Sokolnice