• slideshow 2 61e811ebe0 2

Projekt "EU peníze školám"

Projekt - "EU peníze školám" Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt OP VK 1.4.

Název projektu – Moderní škola

Registrační číslo projektu – CZ.1.07/1.4.00/21.2115

Grantové schéma – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Celkové náklady projektu – 1 399 776,- Kč

Doba realizace – 1. 6. 2011 - 30. 11. 2013

Stručný obsah projektu – Projekt usiluje o zlepšení celkové úrovně vzdělávání a výuky u žáků a

učitelů. V projektu řešíme aktuální potřeby školy.

Číst dále

Pokračování projektu Comenius 2011/2012

Ve školním roce 2011/2012 poračoval na naší škole mezinárodní projekt Comenius.

Téma: The Olympic spirit – a tale of trial, triumph and life style

            Olympijský duch – příběh o snaze, vítězství a životním stylu

           Setkání na Slovensku           Foto

           1. setkání se uskutečnilo 14. a 15. října 2010 na Slovensku v N. Dědince a v Senci. Návštěvě předcházela důkladná příprava – zpracovali jsme prezentaci v powerpointu, která ostatním přiblížila naši školu a město Břeclav z hlediska sportovního vyžití. Odehráli jsme turnaj ve florbalu a badmintonu, zrekreovali se v aquaparku v Senci, navázali nová přátelství, vyzkoušeli jazykové dovednosti.

          Anketa "Můj vztah ke sportu"   

           V rámci projektu Comenius jsme vyplnili anketu „Můj vztah ke sportu“.

Zapojilo se 100 žáků z červené školy. Z výsledků vyplynulo, že 93% našich žáků má rádo sport, ale jen 46% je činných v nějakém sportovním klubu. Motto olympijských her zná jen 16% respondentů. Sportovce ze států našich partnerských škol, tj. Rakouska a Slovenska, neznal téměř nikdo, olympijské vítěze těchto zemí neznal vůbec nikdo. Lepší to bylo s českými sportovci. 67% žáků vyjmenovalo naše olympijské vítěze – nejčastěji se objevila jména Šebrle, Sáblíková, Špotáková a hokejový team, v jednom případě se dokonce objevila jména našich bývalých olympioniků: E. Zátopka a V. Čáslavské. Nejoblíbenějšími sportovci a vzory pro mládež se stali Špotáková, Sáblíková, Šebrle, Synek, Bolt a Jágr.

Z celkového počtu účastníků ankety se 40% z nich věnuje sportu dvakrát za týden (v TV), 60% sportuje častěji.

             Setkání v Břeclavi        Foto      Prezentace - historie OH

        V dubnu 2011 se uskutečnilo setkání v Břeclavi. Školy představily ve svých prezentacích národní olympijské vítěze. Žáci naší školy zapátrali v historii a zaměřili se na významné osobnosti a mnohonásobné olympijské vítěze V. Čáslavskou, E. Zátopka a J. Železného. Všechny přítomné zaujala videoukázka z OH v Tokiu v r. 1964, na níž cvičí V. Čáslavská sestavy v prostných, na bradlech a na kladině, za než získala zlaté medaile. Stejný ohlas u posluchačů mělo vítězství E. Zátopka z r. 1952, když vyhrál před zaplněným skandujícím stadionem v Helsinkách běh na 5000 a 10 000 metrů a maraton. Připomněli jsme i současné olympioniky R. Šebrleho, B. Špotákovou a M. Sáblíkovou, s nimiž se mnozí osobně setkali v Břeclavi.

             Poté následovaly sportovní aktivity. Chlapci a děvčata si vyzkoušeli spinning a lekci na lezecké stěně, sehráli turnaj v kuželkách a v přehazované. Na společném obědě jsme akci zhodnotili, vyhlásili vítěze a připravili další akci v Innsbrucku.

           Historie OH         Foto

           V mediální výchově zpracovali žáci 8. ročníku téma „Historie OH“. Po krátké úvodní besedě o našich olympionicích a různých zajímavostech z olympijského hnutí  vytvořili chlapci a děvčata menší skupiny a  rozdělili si obsáhlé téma do několika okruhů. S pomocí PC vyhledávali informace, které zpracovali, vytřídili  a nalepili na samostatné archy. Úkolem každé skupiny bylo připravit prezentace a seznámit ostatní s výsledky svého bádání. Na společném setkání žáků 8. a 9. tříd pak museli výsledky své práce představit. Na chodbě školy jsme umístili panel, kam se hotové prezentace nainstalovaly a kde se s nimi mohou seznámit i ostatní žáci a návštěvníci školy.

             Den rodinných aktivit        Foto

             V červnu 2011 jsme uspořádali Den rodinných aktivit spojený s jarmarkem. Rodiče s dětmi měli možnost shlédnout taneční a sportovní vystoupení žáků naší školy, zapojit se do drobných sportovních soutěží a získat sladkou odměnu, zakoupit si výrobky svých dětí. Fotografie a video, které jsme na akci pořídili , jsme zpracovali a vytvořili prezentaci v powerpointu.

            Setkání v Insbrucku        Foto

             Ve dnech 15. - 17. 6. 2011 se uskutečnilo setkání partnerských škol v olympijském městě Innsbrucku. Přednáška o přípravách na olympiádu mládeže v roce 2012 navodila správnou atmosféru pro náš projekt. Zástupci škol představili své prezentace na téma „Den rodinných aktivit“  a vyměnili si zkušenosti. Prohlédli jsme si Innsbruck, navštívili Hofburg, prošli se zahradami zámku Amfras a zbyl i čas na zmrzlinu. V olympijském centru jsme navštívili sportoviště, vyzkoušeli si práci komentátorů, dověděli se mnoho zajímavostí ze zákulisí organizace sportovních soutěží. V horském středisku Igls jsme si prohlédli bobovou a sáňkařskou dráhu. Závěrečný den jsme věnovali skokanskému můstku nad Innsbruckem. Na cestě domů jsme se zastavili u jezera Chimsee.

              Běh  pro zdraví        Foto

             V září 2011 jsme uspořádali v přírodním prostředí řeky Dyje „Běh pro zdraví.“ Závodu se zúčastnili žáci 1. i 2. Stupně Jeho cílem byl rozvoj tělesné zdatnosti, zlepšení fyzické kondice dětí, snaha překonat sami sebe. Vždyť běh je přirozený pohyb, který je jednou z nejprospěšnějších disciplín pro zdraví  člověka. Krásné počasí napomohlo k hezkým výkonům. Zvítězili všichni, kteří přišli na start.

             Beseda s významným sportovcem       Foto

             V říjnu 2011 naši školu navštívil dlouholetý český reprezentant v kopané Vladimír Šmicer. Se žáky besedoval o reprezentačních startech, o svém několikaletém pobytu v Anglii, kde získal s družstvem Liverpoolu jako jediný český fotbalista Pohár mistrů evropských zemí. Všichni se zajímali o jeho sportovní začátky, chtěli znát recept na úspěšnou sportovní kariéru.

             Setkání v Klosterneuburgu        Foto 

V listopadu 2011 jsme zavítali do města našeho rakouského partnera -Klosterneuburgu.  Zástupci škol se sešli na poradě, aby připravili program na zbývající část projektu. Chlapci a děvčata v doprovodu pana Winklera absolvovali prohlídku historického jádra města, navštívili radnici, muzeum a klášter z roku 1114 a dověděli se mnoho zajímavostí. Procházku městem  ukončili  dováděním na skluzavce obřího sudu, který je otevřen pouze jednou v roce, v době městského svátku.

A pak už zbyl čas jen na občerstvení, hodnocení zážitků a na návrat domů 

  Mikulášské sportování         Foto

              V prosinci jsme v tělocvičně školy uskutečnily sportovní mikulášské aktivity. Mladší děti se zapojily do závodivých her. Všichni účastníci se rozdělili do skupin, ve kterých byli stejnoměrně zastoupeni malí i velcí závodníci. Soutěžilo se v různých hrách bez míče i s míčem, se švihadly, lavičkami a žíněnkami. Starší chlapci se utkali v sedacím fotbalu, dívky si zahrály turnaj ve volejbalu. Na všechny pak čekala mikulášská nadílka.       

               Videokonference         Foto

              V pondělí 23. ledna 2012 se uskutečnila plánovaná videokonference mezi našimi žáky a jejich vrstevníky ze slovenské ZŠ Nová Dedinka a Klosterneuburgu. Jejich úkolem bylo nejen pozdravení a přání do nového roku, ale ohlédnutí za sportovními aktivitami, které se uskutečnili na školách v předvánočním čase. Po nepříliš zdařilém začátku, kdy se přerušovalo spojení se nakonec vše zdařilo a všichni byli nadšení, že po čase zase viděli své kamarády a mohli se podělit o získané zážitky. Již nyní se těší na další společnou práci a zážitky při zimních sportech, plánovaných v únoru v rakouských horách.

              Lyžování v Mariazell            Foto

              Ve dnech 26. 2. – 29. 2. 2012 pokračoval mezinárodní projekt Comenius v rakouském Mariazell. Tentokrát bylo cílem prověření dovedností žáků v jedné z olympijských disciplín – sjezdovém lyžování.

Z každé zúčastněných škol bylo vybráno 10 až 15 žáků, kteří předvedli své lyžařské schopnosti v lyžařském středisku v Mariazell. Kromě lyžování měli žáci možnost využít i místní sportovní haly a ve volném čase si se slovenskými a rakouskými kamarády zahrát kopanou. Cílem byly nejen sportovní aktivity, ale i zdokonalování v cizojazyčné komunikaci. Žáci si přivezli spoustu zážitků a již se začínají připravovat na další práci na projektu, která proběhne v dubnu v rakouském Klosterneuburgu.

          Výtvarná soutěž "OH očima dětí"            Foto

              Do výtvarné soutěže „OH očima dětí“ se zapojili chlapci a děvčata z celé školy. Pracovali s velkým zaujetím. Bylo vidět, že sportovní téma je jim blízké a výsledné práce se jim opravdu povedly. Vyhodnocení nebylo pro porotu vůbec jednoduché. Nejlepší práce byly oceněny hodnotnými cenami.

          Sportovní den         Foto

              Projekt  „Comenius“  pokračoval  18. 4. 2012 v rakouském  Klosterneuburgu sportovním dnem a vystoupením  skupin žáků, kteří prezentovali své olympioniky. Každá skupina prezentaci pojala po svém.  Rakouští kamarádi představili svou  nejlepší plavkyni  Mirnu  Jukicovou a naši žáci téměř všechny naše současné olympioniky. Společné setkání pokračovalo sportovním dnem.

              Žáci se rozdělili do skupin a každá skupinka si zvolila z nabízených sportů – plavání, bowling a lezecká stěna. Po zbytek dne si zkoušeli vybraný sport, zdokonalovali se nejen v něm, ale především v komunikaci v němčině a angličtině. Byla navázána nová přátelství a opět přišlo i na výměnu adres a telefonních kontaktů. Všichni se již nyní těší na další setkání, které proběhne v červnu na Slovensku.

           Sportovní Den dětí        Foto

              V červnu jsme oslavili Den dětí sportováním na školním hřišti. Chlapci a děvčata ve třídách nejdříve vytvořili smíšená družstva a poté se utkali v netradičních a zábavných  sportovních   disciplínách. Všichni chtěli vyhrát a bojovali ze všech sil, vzájemně se povzbuzovali a pomáhali si. Na závěr si chlapci ještě zahráli  kopanou a děvčata přehazovanou. Vítězové byli odměněni diplomy a sladkostmi. Hezká sportovní atmosféra  svědčila o spokojenosti soutěžících i diváků a o příjemně stráveném dopoledni.

           Závěr projektu Comenius    Foto

             Poslední setkání účastníků projektu Comenius  se uskutečnilo na začátku června v Nové Dědince na Slovensku. Na programu prvního dne byly atletické soutěže a sportovní hry. Mezinárodní družstva bojovala o medaile v atletickém trojboji, poté odehrála školní družstva  turnaj v míčových hrách. Dívky porazily všechny své soupeře v přehazované a zaslouženě zvítězily, chlapci se utkali v kopané a obsadili 2. místo.                                                           

Druhý den jsme si vyzkoušeli Nordic Walking na turistické vycházce v Malých Karpatech.  Odpoledne zbyl ještě čas na tenis, stolní tenis či bowling a večer se všichni rozloučili na diskotéce.  Ráno jsme  vyrazili  na nedalekou tygří farmu. Tygry a lvy jsme pozorovali z bezprostřední blízkosti a dověděli jsme se hodně o chovu těchto nádherných zvířat. Na společném obědě jsme prodebatovali naše dvouleté zkušenosti s projektem a připravili brožuru, která zachycuje nejdůležitější okamžiky naší spolupráce.