• slideshow 2 61e811ebe0 2

Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu“ – naše škola podepsala smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem s partnerem B.I.B.S., a.s. se sídlem v Brně na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Finanční příspěvek pro školu ve výši 426 426,- Kč byl použit na nákup 20 kusů tabletů pro učitele, výukový software EDUBASE a na vzdělávání učitelů i vedení školy. Vyučující se zúčastnili worshopů k využití tabletů v konkrétních předmětech a s možnostmi využití prostředí cloudu ve výuce i při přípravě na vyučovací hodiny.

Evropský projekt "Ovoce do škol"

Naše škola se zapojila do projektu Evropské unie a České republiky „Ovoce do škol“.

Žáci 1. – 5. třídy mají nárok na dotované ovoce a zeleninu 2 – 3x za měsíc.

Dodávky osahují pestrý sortiment čerstvého ovoce, zeleniny i 100% ovocných a zeleninových šťáv, vše bez konzervantů, přidaného cukru, soli, tuků a sladidel.

Ovocentrum Valašské Meziříčí volí více variant způsobu dodání ovoce ( na volno, tácky, krabičky, sáčky, papírové krabice).

Firma pravidelně komunikuje se školou prostřednictvím E-mailu i osobní pohovory vždy před dodávkou nebo při jakékoliv změně v projektu. Ke každé dodávce zasílají informační materiál dotovaného výrobku, popis, konzumace, léčivé účinky apod.

Pokračování projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání"

V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ jsme navštívili VIDA Science Centrum v Brně na výstavišti. 

Centrum umožňuje žákům objevovat svět fyziky, chemie, matematiky a biologie zábavným a interaktivním způsobem. Všechny jevy a zákonitosti si mohli vyzkoušet na interaktivních exponátech. Na výstavě je nutné si exponáty osahat a vyzkoušet, jak fungují.

Kromě toho byl pro žáky připraven i výukový program:

* 22. 4. 2015 pro 8. ročník - program R.O.B.O.T., kde si žáci ve dvojicích sami postavili malého robotka ze zubního kartáčku.

* 27. 4. 2015 pro 6. ročník - program Hrajeme si s magnetem. Vyzkoušeli jsme si, jak reagují různé magnety, vyrobili si magnetickou hmotu a pozorovali magnetickou kapalinu.

* 29. 4. 2015 pro 7. ročník – v programu Vynálezci jsme si sestavili překážkovou dráhu. Při její stavbě jsme využívali Newtonovy zákony.

Žáci byli výstavou nadšeni a aktivní zapojení se do objevování přírodních zákonitostí bylo pro ně přínosné.

 

V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ žáci 8. a 9. ročníku navštívili Národní a technické muzeum v Praze.

Prohlédli si všechny výstavy i stálé expozice.

Nejvíce všechny zaujala hlavní výstavní hala, kde je zmapována historie dopravních prostředků. Najdeme zde exponáty od kol, motocyklů, aut a vlaků až po vývoj v letectví. Úkolem dětí bylo najít exponát, který má vztah k Břeclavi, což se podařilo.

Zajímavá byla i výstava Věda hrou, kde si mohli hrát s exponáty. Poslouchali, jak jim bije srdce, vytvářeli prostorové indukční čáry magnetického pole nebo si stavěli ze stavebnice Merkur.