2023/2024

Dne 23. února 2024 se konal 15. školní ples a tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli finančními a věcnými dary do tomboly. Všem velmi děkujeme a jsme vděční za jakýkoliv příspěvek, který umožnil 15. školní ples uskutečnit. Velmi si toho vážíme.

Ceny do hlavní tomboly přispěli:

Pedagogický sbor naší školy, Město Břeclav, Mgr. Daniel Vajbar, p. Omasta, Madoil, s.r.o., Lamé, s.r.o., Lada a Marek Baránkovi, p. Prokeš, Moss Logistics, DD Studio,  pí. Binderová, Reality Domus, s.r.o., Vodo-Topo-Sanita – p. Jirota, Synpro Velké Bílovice, žáci 9.A

Velmi děkujeme také všem níže uvedeným sponzorům, kteří podpořili věcnými dary   a dárkovými poukazy náš ples:

Bid food, Hücli, pí. Manišová, Edg, MCS, s.r.o., p. Gigerich, p. Šoška, pí. Balášová, pí. Stachowiczová, Sport Ručka, Teta Edita, p. Štefka, pí. Okasová, Indická prodejna Břeclav, Švédovi, Engel, s.r.o., pí. Skalníková, rodina Fialova, p. Vlašic, Smero, s.r.o., p. Fojtík, Potraviny Hraniční, rodina Košuličova, Elektro – TV Martinec, Merlin, rodina Soukupova, květinářství Květinka, rodina Zdráhalova, Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice, Antipyr, s.r.o., Distr, s.r.o., Elek – Bartoš, Vodo-topo-plyn – p. Haluza, Restaurace U Tlustých, květinářství Milovice, Cara Plasma, Hygoservis, s.r.o., Chevron-Gastro, kosmetika Vydrová, Stavmat stavebniny, p. Výrobný, Adamcovi, p. Teodor Záhora, Piráti Břeclav, Kelemen s.r.o., p. Suchánková s rodinou, pí. Ekrtová, Pamiro, s.r.o., Okolo Bachmanovi, Nej.cz, manželé Osičkovi, p. Snopek, salon Gabriela, pí. Pochylá, Desmex, s.r.o., TJ Lokomotiva Břeclav, manželé Krčmovi, Fredy´s bistro, p. Miklík, Vinotéka Nazarčuk, salon Laila, Chase art, pí. Klimovičová, p. Císař, p. Milata, p. Karmasýn, Ikona, Ing. Martin Peša, pí. Jungová, manželé Nešporovi, Pizzerie La Volta, p. Zdráhal.

Víno na stoly poskytlo Rodinné vinařství Břeclav – Ing. Karel Průša.

Květinové studio Kopretina poskytla růže pro děvčata, která tančila polonézu.

Velké poděkování patří sponzorům, kteří náš ples podpořili finančním dary:

Etiflex Břeclav, Sh Šrot, s.r.o., Nemocnice Valtice, manželé Ondrašíkovi, MUDr. Leona Zapletalová, manželé Osičkovi, p. Teodor Záhora, p. Martin Temiak.

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského