Sportuj ve škole

V letošním roce škola obdržela potvrzení k účasti v projektu „Sportuj ve škole“. Na základě přidělené dotace MŠMT bude projekt realizován od září 2018 prostřednictvím Asociace školních sportovních klubů ČR.

Projekt bude realizován v rámci školní družiny, kde se budou přihlášení žáci věnovat 1x týdně pohybovým aktivitám pod vedením odborných pedagogů. Cvičit mohou max. 3 skupiny za školu.

 Pro pohybové aktivity bude vyčleněno 45 minut týdně na jednu skupinu, cvičení bude probíhat v době provozu školní družiny.