Projekt "KaPoDaV"

Naše škola se během druhého pololetí školního roku 2017/2018 zapojila do projektu KaPoDaV - podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání.

Projekt se zaměřuje na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků realizujících proaktivní přístup ve výuce. Garantem a realizátorem se stal Mgr. Jaborník, který zastává funkci koordinátora žákovského parlamentu, kde se proaktivní přístup uplatňuje.

V rámci projektu KaPoDaV vyučující získá nové dovednosti, načerpá inspiraci pro svou výuku a vyzkouší si nové metody práce, které zúročí při práci s žákovským parlamentem a při hodinách výchovy k občanství.

Kromě výše zmíněných benefitů získá naše škola možnost zúčastnit se environmentálně edukačního kurzu, který bude pro děti zdarma a konat se bude v následujícím školním roce 2018/2019. V plánu je zapojení žákovského parlamentu do zvelebení prostor kolem školy.

Mgr. Lukáš Jaborník