Lampionový průvod 14-15

Dne 11.11.2014 připravila školní družina při ZŠ Komenského v Poštorné pro děti a rodiče  lampionový průvod s překvapení.

Všichni jsem se v hojném počtu sešli u kostela, kde si děti ze školní družiny připravily pásmo básniček a pranostik ke sv. Martinu. Následovalo velké překvapení, když se náhle ze zahrady kostela objevili opravdu dva Martinové na bílých ponících. Všichni jsme je nadšeně přivítali a vydali jsme se na lampionový průvod ulicemi večerní Poštorné.

Závěrem akce dostali všichni zúčastnění malou sladkou odměnu a odcházeli spokojeně domů.

Foto zde

Školní družina vyjela za hranice 14-15

V polovině měsíce října se děti ze školní družiny zúčastnily zajímavého výletu do sousedního Rakouska. Navštívili jsme malebnou vesničku Prinzendorf, kde se nachází zemědělská usedlost. Ujal se nás vstřícně pan správce, ukázal dětem, jak se vyorávají brambory, které děti nadšeně sbíraly a mohly si je vzít domů a také se projely vláčkem, taženým traktorem po okolí. Na pozemku se nachází muzeum zemědělských strojů, atrakce pro děti a prostor pro sportovní aktivity. Všichni si pochutnali na bramborách, vařených na loupačku a na pečených bramborách s opékanými párky. K večeru jsme se všichni spokojeně a plni nových zážitků vraceli domů.

Prezentace fotografií

Foto zde

Drakiáda 14-15

Ve dnech 18. a 19. září proběhla ve školních družinách drakiáda. Děti si vyzkoušely  pouštění draků, které si přinesly z domova. Za snahu a za draka, který se udržel nejdéle ve vzduchu, byly děti odměněny diplomem a drobnou cenou.

 

Předseda

Patrik Pliml

Místopředseda

Filip Texl

Referent pro informace

Julie Grbavčicová, Pavel Horčička

Referent docházky

Alexandr Rebenda, Jan Chlumecký

Foto zde