Filmové představení Bela a Sebastián 18/19

V měsíci listopadu jsme zhlédli filmové představení v kině s názvem Bela a Sebastián. Poutavý příběh nás všechny zaujal. Na cestu nám přálo opět pěkné podzimní počasí.

Tvořivé dílny 18/19

Na podzimní prázdniny jsme pro děti připravili pestrý program.

30.10. - téma: „Drak“  práce s papírem, barvami ( otisky rukou, zdobení)

- omalovánky, soutěživé hry

31.10.  - téma: „Skřítek podzimníček“  práce s přírodním materiálem (kaštany, žaludy, dřevo, mech)

- pracovní listy s podzimní tématikou (hádanky, omalovánky, bludiště, puzzle atd.

Děti odcházely domů spokojené i se zdařilými výrobky.

Foto

Malá čarodějnice - filmové představení 18/19

V měsíci září jsme se zúčastnili filmového představení pro školní družiny v kině Koruna.

Pohádkový příběh Malá čarodějnice se nám líbil. Na cestu nám přálo i krásné slunečné počasí.