Lanové centrum - pevnost Boyard 16-17

Konec roku jsme letos oslavili soutěží Pevnost Boyard na Lanovém centru. Paklíčové si děti rozdělili do 8 družstev a plnili úkoly, které jim „pevnost“ a otec Fouras připravili. I přes velké horko děti nadšeně sbíraly klíče a indicie, které je dovedly ke zlatým mincím. Nakonec jsme si ještě zatančily s Mimoni a příjemně unaveni jsme se vraceli do školy.

Foto zde

Den dětí - segway 16-17

K letošnímu svátku jsme dětem daly zážitkový dárek v podobě jízdy na segwayi. Děti měly možnost vyzkoušet si, jak se na segwayi jezdí, projely bravurně slalomovou dráhu, kterou jim připravil pan instruktor. I přes počáteční obavy si všechny děti dárek užily.

Foto zde