Podzimní dílny 15-16

Jako tradičně na podzimní prázdniny jsme měli s dětmi tvořivé dílny ve školní družině. První den se děti rozdělily do skupinek, malovaly víly a otiskovaly listy. Vytvořily si krásné koláže, které zdobí chodby naší školy.

Druhý den děti přišly natěšené na výrobu větrníků. Z počátečních obav z nezdarů, ale brzy sešlo a práce šla dětem od ruky. Krásné barevné větrníky si děti s radostí odnesly vyzkoušet domů.