Rétorika - školní kolo 15-16

rotorikaNa konci dubna se konala již tradičně naše poslední akce českého jazyka, a to soutěž v rétorice. Žáci z 6-8. třídy se sešli, aby poměřili a zhodnotili své výkony. Všichni projevili chuť a odhodlání zdolat trému a zhostit se co nejlépe role rétorů.

Trocha štěstí při losování tématu a jen krátká ústní příprava - to jsou pravidla tohoto soutěžního klání. Pak už jen záleží na schopnosti každého se koncentrovat, improvizovat a předvést své komunikativní dovednosti. Všichni přítomní rovněž hodnotí i originalitu a délku vystoupení. S vyhodnocením divácké ankety a s dokumentováním celé akce ochotně pomohl L. Křivánek z VIII. A.

Při svém vyprávění žáci většinou čerpali ze svých zkušeností a zážitků. Vyslechli jsme si povídání na téma – „ Na čem jsem závislý", „ Naši hosté", „ Oblíbená filmová postava", „ Ideální prázdniny", „ Co čekám od života", „ Jaká jsem a jaká bych chtěla být", „ Praha mě nadchla", „ Veselý silvestr", „ Čím bych chtěl být a proč". Je znát, že naši žáci v hodinách českého jazyka mluvní cvičení trénují a vědí, podle jakých kritérií je hodnotit. A tak není divu, že naše hodnocení bylo téměř totožné.

Diplomy a ceny si vybojovali: 1. místo – J. Baránková (6. A) 2. místo – G. Varadínková (6. A) 3. místo – B. Weidlichová (8. A)

Výborná atmosféra i pěkné výkony jen potvrdily, že tato soutěž patří k nejoblíbenějším. Gratulujeme a těšíme se na další ročník této soutěže!