Finanční vypořádání

Vzhledem k opatření nařízené vládou z důvodu vyhlášení nouzového stavu oznamuje ředitelka Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvková organizace, že dojde k následujícímu finančnímu vypořádání:

1.) Úplata za školní družinu - na základě vnitřní směrnice školy „K poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině“ (Č.j.: ZŠKO 83/2019) upravuje výši úplaty takto:

při uzavření celého měsíce bude stanovena úplata na 0,-Kč

Finanční prostředky, které zákonní zástupci zaplatili za duben, květen a červen

(3 x 150,- = 450,- Kč) budou po vzájemné dohodě s vychovatelkou vráceny převodem na účty popř. v hotovosti v kanceláři školy.

2.) Úplata za kroužky bude vrácena za polovinu března, duben a květen = 250,- Kč

3.) Platba za školu v přírodě bude převedena na účet.

V Břeclavi 29. 4. 2020                                                                                                                           Mgr. Polanská Yveta

                                                                                                                                                                  ředitelka školy