2.B v knihovně 18-19

V letošním školním roce děti z II.B navštívily opakovaně místní knihovnu v Poštorné. Protože v mimočítankové četbě četly knihu O pejskovi a kočičce od Josefa Čapka, byl zde pro ně připraven program o této knize. Děti se také seznámily s životem a dílem bratří Čapků. Žáci hlasitě předčítali kapitolu „Jak pejsek s kočičkou pekli dort“. Potom si děti zopakovaly všechny dobroty, které pejsek s kočičkou dali do dortu. Na závěr dostaly pracovní listy se dvěma shodnými obrázky z této knihy, na kterých hledaly 12 rozdílů.
Další návštěva byla na téma „Poznáváme svět se zajíčkem Felixem“. Děti se zde formou dopisů od zajíčka Felixe seznámily s různými státy Evropy a Afriky. Poznávaly Anglii, Francii, Itálii a Egypt. Naučily se hlavní města těchto zemí, jejich dominanty a vybarvily si vlajky těchto států na pracovních listech. Na závěr děti shlédly animovaný film s průvodcem zajíčkem Felixem. Program děti zaujal.
Mgr.Hana Zajícová