Prvňáčci v knihovně 18-19

V červnu byli žáci 1. AB v knihovně v Poštorné pasováni na „rytíře a rytířky čtenářského řádu“. Děti od začátku školního roku pravidelně navštěvovaly knihovnu, kde se účastnily interaktivních přednášek různých témat (Abeceda, Jaro, Zimní sporty, Večerníčky, atd.). Holky a kluci prvních tříd byli součástí projektu „KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA“, který probíhal ve spolupráci se základní školou a knihovnou v Poštorné. Smyslem projektu je podpora čtenářství u dětí 1. tříd základních škol. Odměnou jim byla kniha plná básniček.
Mgr. Barbara Turková a Mgr. Milena Vražinová