Den dětí 18-19

Den dětí s Lednicí


Den dětí jsme oslavili na naší škole společně se žáky z Lednice již potřinácté. Žáci soutěžili ve sportovních disciplínách a výtvarném umění.
V oblasti výtvarné pracovali žáci na téma „Souboj Titánů“. Žáci kreslily tužkou, uhlem a rudkou. Práce se se velmi zdařily a také byly všechny po zásluze sladce odměněni.
V oblasti sportovní byly na programu kolektivní sporty – kopaná chlapců, přehazovaná dívek a „basketbal bez driblinku“ pro smíšená družstva. Bojovali proti sobě vždy žáci ze stejného ročníku od 5.-9. třídy. Po sečtení všech vítězných zápasů zvítězili žáci z Lednice a odvezli si sladké odměny.

Mgr. Pappová Zuzana