Projektové vyučování ve 2. ročníku 18-19

S čerty nejsou žerty

Dne 5.12.2018 přišly děti II.A a II.B do školy oblečeny za čertíky nebo anděly. Seznámily se s lidovou tradicí – Mikulášskou nadílkou, s trestáním hříšníků čerty. Učily se jako v čertovské škole – počítaly hříchy, četly, opravovaly texty s chybami, zpívaly, kreslily, tancovaly. Také sestavovaly čertovský jídelníček. Dále si vyrobily čertovskou školu, vysvětlily přísloví o čertech a zhlédly pohádku o napraveném hříšníkovi. Projekt dětem umožnil pracovat v jiné netradiční atmosféře i v jiném oblečení (kostýmech), což umožnilo lepší angažovanost dětí ve výuce a zopakování si učiva hravou formou. Čertovské učení mělo velký úspěch.

Mgr. Lenka Neuhauserová, Mgr. Hana Zajícová