Etiketa 18-19

V rámci oslav 100. výročí republiky jsme si pozvali do školy paní Kloudovou z organizace Katherine, z.s. . Zavítala do všech ročníků 2. stupně s programem Historie etikety aneb jak to bylo před 100 lety.

Nejdříve si žáci v minitestu ověřili své znalosti z oblasti společenského chování. Poté jim byly přiděleny role a mohli si v krátkých scénkách sehrát různé situace ze života. Vyzkoušeli si, jaká platí pravidla při zdravení, představování, oslovování osob druhého pohlaví, starších či nadřízených osob. Poté se v komunikační hře dozvěděli různé perličky z etikety doby minulé. Mohli si porovnat, jak se změnily zásady etikety v průběhu let.

Teorie, nácvik a test byly náplní všech hodin a umožnily žákům předvést nejen své znalosti, ale i komunikativní, sociální a trošku i herecké dovednosti. V hodinách bylo veselo, často se ozýval smích.

Mgr. Zdenka Pláteníková