Rakousko - Wachau 15-16

Dne 17.5.2016 se 44 žáků naší školy zúčastnilo jednodenního poznávacího zájezdu do Rakouska. Cílem výletu byla návštěva romantického údolí Wachau a některých nejznámějších měst této oblasti. Žáci tak měli možnost navštívit městečko Dürnstein se zříceninou hradu, kde byl vězněn král Lví srdce. V této souvislosti si rozšířili své dějepisné znalosti a zjistili, proč se mu tak říkalo, kdo ho našel a vykoupil. Za zmínku stojí i návštěva benediktínského opatství Melk s jeho zahradami a místním chrámem. Zde se žáci dozvěděli, jak dlouho mniši v Melku působí, jak se sem dostali a co je jejich úkolem. Největší dojem však zanechala hodinová plavba lodí po Dunaji, odkud se všem naskytl jedinečný pohled na hrady, zámky, zříceniny a kostelíčky na obou březích řeky. Poslední zastávkou byla návštěva městečka Kremže, známého recepturou kremžské hořčice, a jeho historického jádra. Během celého výletu si žáci osvojili a prohloubili základní informace z rakouských dějin a kultury, doplnili si učivo o křížových výpravách, Habsburské monarchii a místě nálezu venuše Willendorfské. Výlet se všem líbil a už teď se těšíme na další podobné akce.