EVVO - Den Země - 2. stupeň

den zemeDen Země je uznávaný svátek věnovaný Zemi. Každoročně se koná 22. dubna a v současném pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující na dopady ničení životního prostředí. Den Země je vhodnou příležitostí k zamyšlení pro všechny z nás. Má nám připomenout, že naše Země nesnese vše a je třeba se k ní chovat zodpovědněji a ohleduplněji. Je ze všech planet sluneční soustavy jedinou, která umožňuje existenci života lidí, živočichů a rostlin, a proto slavíme každoročně koncem dubna Den Země!

Nejužitečnější aktivitou dětí na Den Země je sběr odpadků a likvidace černých skládek. Každý, kdo se občas vypraví do přírody, dobře ví, že je u nás tato činnost velmi potřebná. Jen je třeba dát velký pozor, aby ji děti nevnímaly jako vynucenou povinnost.

I žáci naší školy se na Den Země vypravili do přírody a sbírali odpadky. Páťáci a šesťáci šli do lesa za sídliště Na Valtické, sedmáci uklízeli mezi nemocnicí a sportovním areálem MSK Břeclav, osmá třída kolem Včelínku až ke splavu a zpět do Poštorné, deváťáci uklízeli od školy směrem k firmě Lamé. Všichni nasbírali spoustu pytlů, které nám poskytli i s rukavicemi a provázky zástupci MÚ. Ti se rovněž postarali o odvoz nasbíraných odpadků.

V rámci tohoto dne proběhla fotografická soutěž „ O nejhezčí zákoutí naší přírody". Výsledky vyhodnotí žáci i učitelé formou hlasování a vítěz bude „sladce"odměněn.