Den Země - 1. stupeň 15-16

den zeme 2016 2U příležitosti oslavy DNE ZEMĚ se žáci 1. stupně účastnili zajímavých programů v Hodoníně a v Lednici.

V pondělí (18.4.) a ve středu (20.4.) navštívili žáci 3., 4. a 5. tříd ZOO Hodonín, kde strávili příjemné dopoledne.

V areálu zoo se děti rozdělily do skupin a plnily různé úkoly. Nejlepší skupiny obdržely drobné věcné odměny. Potom následovala prohlídka zoologické zahrady, která se všem moc líbila.

Ve čtvrtek (21.4.) a v pátek (22.4.) se žáci prvních a druhých tříd zúčastnili programu NÁŠ STARÝ PŘÍTEL STROM, který se konal v Lednici.

Děti pracovaly ve skupinkách a hravou formou získaly spoustu zajímavých poznatků z oblasti rostlinné a živočišné říše. Dopoledne bylo zakončeno poznávací vycházkou. Dětem se program velmi líbil a spokojené odjížděly domů.

Foto zde