Přijímací zkoušky nanečisto 15-16

9. prosince si vyzkoušelo 28 zájemců z devátého ročníku přijímací zkoušky nanečisto.

Obsah didaktických testů, které jsou určeny pro přijímací zkoušky do oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, vychází ze schválených pedagogických dokumentů (RVP, Doporučené učební osnovy pro základní školu, Standardy pro základní vzdělávání).

Cílem souboru ukázkových úloh je, aby se žáci seznámili s jednotlivými typy úloh a utvořili si představu o jejich konstrukci (např. způsob formulace zadání jednotlivých úloh).

Přijímací zkoušky nanečisto budeme pořádat ještě jednou v březnu.