Za tajemstvím Věstonické venuše 15-16

Stejně jako archeologové zkoumají nově nalezené předměty, zkoumali šesťáci 11,5 cm vysokou sošku Věstonické venuše. A proč zkoumali něco, cvenuseo už dávno prozkoumané bylo? Při říjnové návštěvě muzea v Dolních Věstonicích měli totiž možnost si podobnou sošku vyrobit.

Všechno probíhalo v rámci projektové výuky dějepisu s názvem Za tajemstvím Věstonické venuše, kterou organizuje Regionální muzeum v Mikulově. Pod vedením zkušené lektorky si během výroby sošek vyprávěli o tom, jak se žilo lovcům mamutů v době kamenné, jaké okolnosti asi přinutili pravěkého člověka vyrobit takovou sošku, na co asi myslel. Žáci byli pracovali ve skupinách, z nichž vždycky jedna vyráběla sošku, další zkoumaly exponáty muzea a následně vyplňovaly pracovní
sešit.

Asi po třech hodinách práce byly sošky vyrobeny, pracovní sešity zaplněny novými poznatky a zbývalo se jen rozloučit a těšit se na další dějepisnou exkurzi.