6. tř. vzdělávací program o dospívání 16-17

13. září jsme žákům VI. A nabídli vzdělávací program o dospívání dívek a chlapců. Lektorka ze společnosti MP Education nás navštívila s přednáškou nazvanou „Čas proměn" a „ Na startu mužnosti". Svůj výklad doplněný prezentací přizpůsobila věku žáků šestého ročníku. Povyprávěla o tělesných, psychických a sociálních změnách v období dospívání. Žáci naslouchali se zaujetím a využili možnost klást otázky. V závěru děvčata obdržela malou pozornost.

Přednáška byla nejen poučná a srozumitelná, ale také vtipná a zábavná.

Program je vhodným doplněním sexuální výchovy, která je součástí školního vzdělávacího programu, předmětu výchova ke zdraví a přírodopisu.

Mgr. Z. Pláteníková