Soutěž v rétorice 23-24

Jak se stát dobrým rétorem?

Není to vůbec jednoduché. Musíte umět posluchače zaujmout, přesvědčit, pobavit, a to vůbec není snadné.

O tohle se pokusili žáci 6. – 8. tříd v naší školní soutěži v rétorice. Sešli se po vyučování, aby mezi sebou porovnali svou dovednost mluvit na zadané téma. To si vylosují pár minut před svým vystoupením. Jsou tedy nuceni improvizovat a překonat trému. Postavit se před obecenstvo a porotu vyžaduje odvahu. Tu prokázali nejen dívky, ale i dva chlapci z IV. B.

Porota složená z vyučujících českého jazyka hodnotí nejen obsahovou stránku, ale rovněž úroveň mluveného projevu a délku vystoupení.

Svůj tip na vítěze vybírají i samotní soutěžící.

Odborná porota rozhodla takto:

Třetí místo obsadila Klára Pacholíková ze VII. A.

Na druhém příčce se umístila Sofie Švendová z VI. B.

Vítězkou se stala opět Iva Jirotová z VIII. B.

Divákům se nejvíce líbil výkon Viktorie Čejkové.

Výherci byli odměněni diplomem a dárkovým poukazem.

Všichni přítomní si zaslouží pochvalu za kuráž i za předvedený výkon.

Budeme rádi, když že se spolu sejdeme v této naší netradiční soutěži i příští rok.

Mgr. Z. Pláteníková

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského