Oblastní kolo OVOV 23-24

V pátek 19.4.2024 reprezentovali žáci 3.-9. třídy úspěšně naši školu v oblastním kole vícebojařské soutěže ODZNAKU VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ. Soutěžili ve čtyřech disciplínách: švihadlo, trojskok, hod medicinbalem a sedy – lehy. Za výkony byly přiděleny body, které se sečetly a výsledky byly následující:

Pořadí družstev:       1. ZŠ Břeclav, Slovácká                   

                                    2. ZŠ Lanžhot           

                                    3. ZŠ Břeclav Komenského

Členové družstva: Karolína Adamcová, Barbora Konečná, Sofie Samsonová, Viktorie Čejková, Aleš Maděřič, Matěj Pešl, Samuel Smaženka, Tomáš Trensinger    

Pořadí jednotlivců:   dívky   roč. 2009: 1. S. Samsonová

                                                                  2. B. Konečná

                                                                  3. K. Adamcová

                                                                  4. E. Vajbarová

- medaile a diplomy              roč. 2010: 2. V. Čejková

                                                                4. D. Čechová

                                               roč. 2011: 12. A. Džunová

                                                                15. S. Málková

                                                                17. A. Studenková

                                               roč. 2012: 2. S. Švendová

                                               roč. 2013: 4. N. Svozílková

                                                                5. M. Lenzová

                                               roč. 2014: 1. S. Šestáková

                                                                 3. K. Smolíková

                                                                 4. J. Pavelková

                                  chlapci   roč. 2009: 3. A. Maděřič

                                                                  8. S. Smaženka

                                                roč. 2010: 3. Matěj Pešl

                                                                 6. D. Mátl

                                               roč. 2011: 1. T. Trensinger

                                               roč. 2012: 1. A. Mráz

                                                                 6. J. Pospíšil

                                               roč. 2013: 7. M. Mutňanský

                                               roč. 2014: 3. A. Maděřič                                                                       

Do krajského kola, které se uskuteční 13.5.2024 v Brně z jednotlivců postupují Sofie Samsonová, Barbora Konečná, Viktorie Čejková, Sofie Švendová, Sofie Šestáková, Aleš Maděřič, Matěj Pešl, Tomáš Trensinger, Adam Mráz.

Mgr. Zuzana Pappová     

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského