Ostatní projekty realizované ve škole

a) Sportuj ve škole - projekt je administrován Asociací školních sportovních klubů ČR a i

v letošním školním roce bude probíhat v rámci ŠD, žáci budou cvičit ve třech skupinách pod vedením zkušených pedagogů.

b) Ovoce a mléko do škol – cílem tohoto projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny a vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen pro žáky 1. - 9. tříd.

c) „Podpora výuky plavání v ZŠ“ (V. etapa) – příspěvek na dopravu od MŠMT pro žáky 2. – 3. tříd, kteří absolvují výuku plavání je 9 600,- Kč

d) Projekt KaPoDaV - podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání.