Projekty financované z ESF ve školním roce 2019/2020

"Podpora gramotnosti na ZŠ Břeclav, Komenského II"- projekt bude realizován v letošním a příštím školním roce ve škole i ve školní družině.

Celková výše dotace projektu ve škole je 1 162 500,- Kč a ve školní družině činí 278 200,- Kč.

 

V rámci projektu využívá škola k podpoře vzdělávání následující šablony, které jsou pro žáky zcela zdarma:

- financování speciálního pedagoga, který ve škole pracuje na 0,5 úvazku

- vzdělávání pedagogických pracovníků

- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím návštěv

- čtenářský klub pro žáky

- klub zábavné logiky a deskových her

- doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

- projektový den ve škole

 

V rámci projektu využívá školní družina k podpoře vzdělávání následující šablony, které jsou pro účastníky zcela zdarma:

- školní asistent

- vzdělávání pedagogických pracovníků

- projektový den ve školní družině

- projektový den mimo školu