Zábavné odpoledne ve školní družině 17-18

Dne 22.1.2018 proběhlo ve školní družině zábavné karnevalové odpoledne s názvem „Cesta do pohádky“. Ve vyzdobené tělocvičně se děti zúčastnily pestrého programu, soutěží, her i tance. Většina došla v působivých kostýmech a tím nás celá atmosféra přenesla do pohádkové říše. Poděkování patří rodičům, kteří štědře naši akci zasponzorovali a dopřáli tak všem dětem spoustu sladkých odměn a dárků. Ty velmi spokojené a šťastné, jen nerady odcházely domů.