Projekt "Hodina pohybu navíc"

Naše škola byla vybrána na základě přihlášky k realizaci pokusného ověřování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národního ústavu pro vzdělávání s názvem „Hodina pohybu navíc“ .

Do pokusného ověřování byli zapojeni žáci a žákyně 1. až 3. ročníků, kteří docházeli do školní družiny.

Pokusné ověřování se realizovalo v rámci činnosti školní družiny pod vedením kvalifikovaných učitelů tělesné výchovy.

Po celý školní rok bylo pro pohybovou aktivitu navíc vyčleněno 45 minut týdně ve třech odděleních školní družiny.

Do projektu bylo zařazeno se souhlasem rodičů celkem 68 žákyň a žáků.