Projekt "Výzva 57" "Zlaté české ručičky"

7 tr technicke dovednostiVláda ČR stanovila rok 2015 jako rok průmyslu a technického vzdělávání. Naše škola se zapojila do Výzvy č. 57 - Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Cílem projektu bylo rozvíjet výuku technických dovedností žáků v hodinách praktických činností v 7. ročníku v tematickém okruhu „Práce s technickými materiály".

Jako vhodný výrobek jsme vybrali hmyzí domeček. Postavením hmyzího domečku zajistíme bohatou úrodu, protože přilákáme na svou zahradu včely, čmeláky, motýly a pestřenky, zlatoočka, slunéčka sedmitečná a další užitečný hmyz, který významně pomáhá při redukci mšic a jiného obtížného hmyzu a současně významně napomáhá opylení. Hmyzí domečky vytváříme pro samotářské druhy hmyzu, jež potřebují své hnízdní chodbičky, aby si zajistili pokračování svého rodu. Současně je hmyzí domeček příležitost ke studiu života hmyzu, který nás obklopuje.

Naším cílem bylo zhotovení hmyzího domečku ze dřeva s užitím nářadí pro ruční opracování dřeva. Žáci pracovali ve 2-3 členných skupinách od září do prosince roku 2015. Naučili se rýsovat i číst technické výkresy. Osvojili si měření, řezání, pilování, spojování hřebíky a vruty a lepení tavnou pistolí. Z průběhu realizace byl pořizován fotografický záznam jejich práce. V průběhu realizace každý žák zpracoval žákovské portfolio, které obsahuje sebehodnocení žáka a formativní hodnocení práce učitelem.

Žákům se práce líbila a byla přínosem pro zlepšení jejich technických dovedností.

Díky dotacím z tohoto projektu jsme dovybavili školní dílnu nářadím elektrickým i pro ruční opracování.

Hotové výrobky budou na jaře instalovány na naše školní zahrady.