Školní rok 2014/2015

Školní rok 2014/2015

Firma AZ - fruit s. r. o. zastoupená p. Kamilem Zugarem poskytla prostřednictvím Školního spolku Komenský finanční odměnu ve výši         15 000,- Kč  na podporu zlepšení prostředí školy a zkvalitnění vzdělávacího procesu školy.

 

 

 

 

 

SPONZOŘI ŠKOLNÍHO PLESU

 

Vedení školy děkuje všem sponzorům, kteří podpořili věcnými a finančními dary náš 8. školní ples.

 

Hlavní ceny do tomboly věnovali:

ELEK – p. Bartoš, Město Břeclav, Ing. Vajbar, Hotel Celnice – p. Nešpor,
p. Husičková, LAMÉ Břeclav, p. Martinek, p. Charvát, Ing. Varadínek,
BAU SYSTEME Mikulov, p. Pekajová, manželé Baránkovi, p. Janota, DISTR Mikulov, IRMGROUP Břeclav

 

Finančními prostředky ples podpořili tito rodiče:

p. Lorenc (4.A) – 2.000,- Kč

MUDr. Zapletalová (9.A) – 1.000,- Kč

manželé Činčalovi (1.B) – 500,- Kč

p. Bravená (9.A) – 300,- Kč

p. Helešicová (3.A) – 200,- Kč

p. Štefka (3.A) – 200,- Kč

p. Zdenek Pláteník (8.B) – za zajištění a darování vína na všechny stoly.

 

Věcné ceny do tomboly věnovali:

p. Trubačová, p. Ševčíková, PENAM Břeclav, Ing. Vajbar, Mgr. Uhlířová, Hutní materiál Břeclav, Lékárna Dr. Max, p. Letochová, p. Jůn, p. Pekajová,

p. Kučerová, p. Chlumecký, p. Bartošková, p. Kuriálová, p. Cyprisová,

p. Limová, fi, NIKA, p. Švéda, p. Gálová, manželé Hromadovi, p. Husičková, ADRIA Gold, p. Kučera, manželé Kubíkovi, p. Stachovičová, p. Žůrek, manželé Bajzovi, p. Grbavčic, p. Slavík, Autoškola – p. Novotná, p. Klimovičová, fi, IRMGROUP, Chevron Mikulov, Gumotex Břeclav, p. Planá, p. Merdová, Vinařské sklepy Bořetice, fi. LA FOOD, manželé Baránkovi, p. Haluza,

p. Hlávka – fi. Tempovit, Ovoce, zelenina – p. Snopek, YARO Catering,

p. Koníčková, p. Hasil, p. Rástočný, Papírnictví Miškeříková Břeclav,

p. Čadová, MUDr. Kašpar, p. Hřebačková, p. Vlašic, manželé Letákovi, p. Král, p. Suchánková, lékárna HERBANA, ALTIS GROUP, manželé Vyhňákovi, manželé Muchovi, Karlova pekárna Břeclav, p. Mračnová, Květinka p. Hyclová, p. Suchomelová, p. Jaborník, Česká spořitelna Břeclav, p. Ručka, p. Hasil,

p. Dvořáčková, p. Cupalová, p. Fialková, manželé Baťkovi, Potraviny Hraniční Poštorná, fi. WEXPA, p. Bator, masna Krásno, p. Šedivá, Kosmetický salón Gabriela, p. Kučerová, p. Odehnalová, p. Wozar, p. Pekaj, Salon Šuta,        

p. Opavská, p. Mueller, Autodíly – p. Vykoukal, Impuls móda, salon ŠARM, p. Marková, p. Nešpor, Studio Soullad, salon GLITTER, p. Čáchová,

p. Moravčíková, p. Davčíková, p. Hradilová, p. Adamcová, p. Karlínová, Ing. Kabelka, p. Janíková – Belžíková, p. Tureček, RACIO Břeclav, p. Obořil, Květinové studio Kopretina Břeclav.

 

 

 Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského