OVOV - krajské kolo 22-23

Krajské kolo vícebojařské soutěže OVOV proběhlo v úterý 23.5.2023 v Brně na stadionu Moravské Slavie. Zúčastnilo se celkem 16 škol Jihomoravského kraje.

Žáci naší školy soutěžili v kategorii družstev i jednotlivců. V družstvech obsadila naše škola 11. místo. Členové družstva se zároveň zapojili do soutěže jednotlivců. Bojovali tito žáci: Barbora Konečná (15.), Sofie Samsonová (26.), Markéta Procházková (7.), Sofie Švendová (7.), Šimon Goldman (27.), Aleš Maděřič (20.), Matěj Pešl (15.) a Jakub Pospíšil (7.).

Soutěžili v šesti disciplínách: 60m, skok daleký, hod míčkem, 1000m nebo driblink, shyby a sedy-lehy. Ve všech disciplínách si vedli dobře. Padlo i pár osobních rekordů.

Kromě družstva postoupili do krajského kola i jednotlivci. Za ročník 2008 bojovala Amálie Baránková, která obsadila krásné 3.místo, ročník 2009 reprezentovala Vendula Ekrtová, která skončila 33., v ročníku 2010 obsadila Viktorie Čejková 20. místo a za ročník 2011 vybojovala Aneta Džunová 5. místo.

Mgr. Pappová Zuzana

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského