Štafetový pohár - krajské kolo 22-23

Krajské kolo ve Štafetovém poháru 1. – 5. tříd proběhlo v pondělí 15. 5. 2023. Soutěž zahájily štafety 1. – 3. tříd v běhu 8 x 100 metrů, ve kterém obsadili naši malí závodníci po velkém boji krásné 1. místo. Následovaly štafety 4. – 5. tříd, v němž naši běžci skončili na místě 9. V závodě na 8 x 200 metrů doběhla štafeta „A“ na 5. místě a štafeta „B“ na 6. místě. Sečtením všech časů jsme vybojovali celkově 6. místo v kraji.

Štafeta 1. – 3. třída: Lukáš Kršňák, Adam Krčma, Vojtěch Gigerich, Matyáš Mutňanský, Sofie Šestáková, Julie Pavelková, Nela Svozílková, Klaudie Smolíková

Štafeta 4. – 5. třída: Jakub Pospíšil, Lukáš Abrman, Zdeněk Košťál, Tomáš Trensinger, Markéta Procházková, Klára Helešicová, Sofie Švendová, Jitka Kocandová

Štafeta „A“: Adam Krčma, Matyáš Mutňanský, Sofie Šestáková, Klaudie Smolíková, Jakub Pospíšil, Lukáš Abrman, Markéta Procházková, Klára Helešicová

Štafeta „B“: Lukáš Kršňák, Vojtěch Gigerich, Julie Pavelková, Nela Svozílková, Zdeněk Košťál, Tomáš Trensinger, Sofie Švendová, Jitka Kocandová

Mgr. Pappová Zuzana

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského