6. a 7. ročník - besedy v knihovně 22-23

Na konci dubna se již tradičně žáci 6. ročníku vydali na besedu do místní knihovny. Tentokrát bylo pro žáky připraveno zajímavé povídání o gameboocích. Gamebook je kniha, ve které si každý sám může do jisté míry vytvářet svůj příběh. Záleží jen na něm, jak dlouhý příběh bude, jak se bude vyvíjet, nebo zda skončí po pár stránkách čtení. Přednášející byl sám tímto tématem velmi uchvácen a své nadšení dokázal přenést i na žáky. Ti se dozvěděli mnoho informací o vývoji a typech gamebooků a nakonec se sami ponořili do četby příběhů. Postava některých zemřela po pár stránkách, jiní žáci se zaujetím přecházeli na další a další strany a netrpělivě očekávali, co jejich postavu v příběhu potká. Někteří žáci si dokonce vybrané gamebooky ihned vypůjčili domů.

Začátkem května přišla řada s návštěvou místní knihovny také na žáky 7. ročníku. Byla pro ně připravena beseda na téma komiks. Žáci se nenásilnou formou dozvěděli spoustu informací o historii komiksu, který se vyvíjel již od prvních nástěnných maleb v pravěku, přes obrázkové vyprávění vytesané na Trajánově sloupu v Římě, až po současnou podobu obrázkových příběhů. Seznámili se s různými moderními typy komiksů, například s japonskými, které jsou černobílé a čtou se zprava doleva. Na závěr měli žáci možnost zhlédnout ukázku filmových komiksů.

Mgr. Petra Jermerová

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského